EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY

--------------------------------------

 INSTITUTION LIBRARIES

 

American Information Resource Center, Ankara
Anıtkabir Kütüphanesi
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
  Mesude İleri Kitaplığı

Atatürk Kültür Merkezi
Avrupa Birliği Komisyonu Kütüphanesi
Aysın-Rafet Ataç Kütüphanesi

Banks Association of Turkey
Banking Regulations and Supervision Agency
Beşir Göğüş Türk Dili Araştırma Merkezi
Borusan Culture and Art Centre
British Council
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi
Çekül-The Foundation of the Promotion and Protection of the        

  Environment and Cultural Heritage

Central Bank of the Republic of Turkey Library
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
ETİ Mine Works General Management
Feza Gürsey Institute

General Information about The Academic Studios Center
Goethe Institut Ankara
Goethe Institut İstanbul
Goethe Institut İzmir
Hazine Müsteşarlığı

Higher Education Committee  in Turkey- (YÖK)

History Foundation of Turkey
Istituto Cervantes, İstanbul
İstanbul Stock Exchange
İSAM Kütüphanesi
Statistical Economic and Social Research and Training Centre for   

  Islamic Countries
İstanbul Metropolitan Municipality libraries
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası Ticari Dokümantasyon Merkezi
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü İsmail Hakkı Konyalı

  kütüphanesi
Izmir Chamber of Commerce
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tire Necip Paşa Kütüphanesi
Kadın Eserleri Kütüphanesi

Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi
KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi
Maliye Bakanlığı

Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
MTA Library

Office of the Prime Minister,Directorate General of Press &  

   Information
Ottoman Bank Archives and Research Centre

Prime Ministry Secretarial General for the European Union Affairs
Refik Saydam Hygience Centre

Republic of Turkey Ministry of National Education

Republic of Turkey Presidency of Council of State

Republic of Turkey Prime Ministry State Institute of Statistics

Researc Institute on Mediterranean Civilizations
Sakarya Emniyet Müdürlüğü A. Gaffar Okkan Kütüphanesi
Sanayi Bakanlığı Kütüphanesi
Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi
Talat Öncü Özel Kütüphanesi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

The Constitution of the Republic of Turkey (TBMM)

The Presidency of Religious Affairs The Republic of Turkey

T.R Prime Ministry State Planning Organization

Turkish Competition Authority

Turkish Court of Accounts
TCDD Genel Müdürlüğü Kütüphanesi
TOBB Kütüphanesi
Turkish Radio Television Corporation Library Department

Turkiş Republic Prime Ministry Directorate General on the Status  

  and the Proplems of Women
TÜBİTAK-Marmara Research Center
Türk Dil Kurumu
Turkish Standards Institution (TSE)
Türk Tabipler Birliği Kütüphanesi
Turkish History Society
Türk Telekom Information Centre
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Bilgi ve Belge Merkezi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Dokümantasyon Merkezi          ( English)
TSKB Investing for a Better Future
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Turkish Academic Network and Information Center- (ULAKBIM)
Ulusal Metroloji Enstitüsü (English)

Undersecretariat of The Prime Ministry for Foreign Trade Exprot  

  Promotion Center
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi
Vehbi Koç and Ankara Research Center   - (Vekam)
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi