Dear Students,

 

Request a Library Training Session

&

Learn more about the library !

 

 

The Library offers training courses on library usage. You can participate individually or in groups of 2-10 to these training sessions.

 

Library User Training Courses, Application Page

 

 

Training Topics: General Introduction, library rules, regulations, services, library tour, finding resources in the library, online databases and electronic resources, e-journals, e-books, etc.

 

 

Note: For details please call; 630 1502   

 

Library Website:  http://library.emu.edu.tr

 

 

 

Best Regards.

 

EMU Özay Oral Library

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Kütüphane Eğitim Kurslarına Katılın

&

Kütüphaneyi tanıyın !

 

 

Kütüphanemizi tanıtmak amacı ile düzenlenen eğitim kurslarına bireysel veya 2-10 kişilik gruplar halinde katılabilirsiniz.

 

Kullanıcı Eğitimi Kursları, Başvuru Sayfası

 

 

Eğitim Konuları: Genel bilgi, kurallar, hizmetler, kütüphane turu, kütüphane kaynaklarını arama/bulma, online katalog, raf düzeni, Online veritabanları ve elektronik kaynaklar, e-dergiler, e-kitaplar vb.

 

 

Not: Detaylı bilgi için; 630 1502

 

Kütüphane Web Sayfasıhttp://library.emu.edu.tr

   

 

 

Saygı ile.

 

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi