Misyon ve Vizyon   Politikalar   Çalışma Saatleri   Koleksiyon ve Yerleşim   Personel   Kurallar   Kütüphane Tarihi   Öneri Kutusu   Kitap Tavsiye Edin   Hizmetler

Kütüphanelerarası Ödünç Alma   AB Bilgi Merkezi   Kurumsal Üyelikler   Duyurular                     Eğitim Kursları   Danışma Masası   Kütüphane El Kitabı   Sanal Tur             Anasayfa

                                

LÜTFEN TELİF HAKLARI YASALARINA UYUNUZ

Kullanıcılardan yayıncıların telif haklarına saygı göstermeleri ve telif yasalarına uymaları beklenmektedir. DAÜ Kütüphanesi, ANKOS, TÜBİTAK, ULAKBİM-EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yanlış kullanımlar Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ve kullanıcıya yasal sorumluluklar yükler.

*DAÜ mensupları elektronik kaynaklara Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim) sayfasında belirtilen şekilde, kampüs dışından da erişebilirler.

*Elektronik kaynakların kullanımı DAÜ mensupları ile sınırlıdır. DAÜ dışı kullanıcılar, başvuru yaparak kütüphane bilgisayarları  vasıtası ile elektronik kaynaklarımızdan yararlanabilirler.

Elektronik Kaynaklar Temel Kullanım Kuralları

YAPILABİLİR

• Elektronik dergilerde bulunan makalelerden, kurallara uygun olarak basılı
  ve elektronik kopya alınabilir.

• Veritabanları kişisel bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir.
•
Veritabanlarından alınan kopyalar yanlızca DAÜ içerisinde, DAÜ akademik
  ve yönetsel personel ve öğrencileri ile paylaşılabilir.

YAPILAMAZ

• Veritabanlarında robot vb. yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde bir
  derginin veya veritabanının tüm kayıtlarının indirilmesi yasaktır.

• Veritabanının veya içeriğindeki bilgilerin satılması, dağıtılması veya kâr
   amaçlı
kullanılması yasaktır.

•
Veritabanlarındaki bilgilerin, DAÜ mensubu olmayanlarla paylaşılması
  yasaktır.

•
Veritabanlarındaki bilgilerin e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılması
  yasaktır.

•
Veritabanlarında yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması veya
   bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.
 

 
 

4

Online Tam Metin Veritabanları

4

Online Bibliyografik Veritabanları

4

DAÜ Kurumsal Arşivi

4

Deneme Amaçlı Veritabanları

4

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

4

Elektronik Kütüphane Telif Hakları

4

Toplu Arama (Summon)

4

Katalog Tarama

4

E-Dergi Listesi (A-Z)

4

E-Kitaplar Listesi

4

Yeni Kitaplar

4

Basılı Dergiler

4

Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

4

Diğer Kütüphaneler

4

Kütüphane Üye Hesabı

4

Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)


Doğu Akdeniz Üniversitesi