Misyon ve Vizyon   Politikalar   Çalışma Saatleri   Koleksiyon ve Yerleşim   Personel   Kurallar   Kütüphane Tarihi   Öneri Kutusu   Kitap Tavsiye Edin   Hizmetler

Kütüphanelerarası Ödünç Alma   AB Bilgi Merkezi   Kurumsal Üyelikler   Duyurular             Eğitim Kursları   Danışma Masası   Kütüphane El Kitabı   Sanal Tur             Anasayfa    

                                

Kütüphane  Hizmetleri

OKUYUCU HİZMETLERİ

Kütüphane Üyeliği

Ödünç Verme Hizmeti

Fotokopi ve Tarayıcı Hizmeti

Kablosuz İnternet Hizmeti (WI-FI)

Duvar Prizleri ve Kullanımı

Kütüphanelerarası Ödünç Alma

Genel Kitap Koleksiyonu

Kıbrıs Köşesi

Avrupa Bilgi Merkezi

Görsel İşitsel Materyaller Bölümü

Nevzat Karagil Koleksiyonu

Danışma Kaynakları Bölümü

Nadir Eserler Bölümü

Rezerv Kaynaklar Bölümü

DAÜ Yayınları Bölümü

Veritabanları ve Elektronik Kaynaklar

Süreli Yayınlar Bölümü

 

 

TEKNİK HİZMETLER

Sağlama Hizmetleri ve Bağışlar

Kataloglama ve Sınıflama

Bilgi İşlem

 
Giriş:                                                                
 

DAÜ Kütüphanesi, zengin koleksiyonu kapsamındaki 150,000'i aşkın kitap, binlerce kitap dışı materyal ve 300’ü  aşkın basılı süreli yayın aboneliğiyle, Üniversitedeki eğitim ve araştırma faaliyetlerini destekleyici bir misyona sahiptir. DAÜ Kütüphanesinin, aboneliğindeki 50’den fazla online veritabanı ile tam metin dergi erişimi yanında, rapor, abstract, e-kitap, araştırma raporları, istatistik, standartlar, bibliyografik bilgi, vb. kaynaklar da kullanıcıların hizmetine  sunulmaktadır.

6,600 m²lik alana sahip kütüphanemizin, koleksiyon mekanlarında 900 kişilik oturma kapasitesi bulunmaktadır. Buna ek olarak, 240 kişilik çok amaçlı konferans salonu (oditoryum), 60 kişilik görsel işitsel çalışma salonu ve her türlü sergi için kullanılabilen özel sergi salonu mevcuttur. Çalışma masaları yanında, okuyucularımız için koltuklu özel dinlenme bölümleri de bulunmaktadır. Kütüphane mekanlarında, okuyucular için  katalog tarama terminalleri ve internet erişimli bilgisayarlar bulunmaktadır. Kütüphanemizin tüm alanlarında merkezi ısıtma-soğutma sistemi mevcuttur. Okuyucularımıza, fotokopi hizmeti yanında tarayıcı (scaner) olanağı da sunulmaktadır. Kütüphane kaynaklarının güvenliği, kamera sistemi ve kütüphane girişinde bulunan elektronik güvenlik cihazı ile sağlanmaktadır.     

DAÜ Kütüphanesi’ndeki bilgi kaynakları, uluslararası standartlardaki sistemlere göre kataloglanmakta ( Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 ) ve sınıflanmaktadır ( Dewey Onlu Sınıflama Sistemi). Kataloglanan ve sınıflanan bilgi kaynaklarına, kütüphane otomasyonu  dahilinde, bina kapsamındaki  bilgisayar terminali ve internet üzerinden de online olarak erişilebilmektedir. DAÜ Kütüphanesi’ndeki koleksiyon, Üniversite personeli, öğrenci ve öğretim görevlileri yanında tüm halkın hizmetine de sunulmaktadır. Kullanıcılar, gerek  uzmanlık alanlarındaki,  gerekse özel olarak ilgilendikleri konulara ilişkin -birçok farklı formattaki- bilgi  kaynağına, kolaylıkla erisim sağlaybilmekte ve sağlıklı bilgiye en kısa zamanda ulaşabilmektedirler. Kullanıcılarına en üst seviyede bilgi sunma hedefinde olan DAÜ Kütüphanesi, kendi bünyesinde bulunmayan kitap ve/veya makaleleri, yurtiçi veya yurtdışındaki, işbirliği esasında çalıştığı bilgi kuruluşlarından, “Kütüphanelerarası Ödünç Alma Hizmeti” ile temin ederek, kullanıcılarına sunmakta, araştırmalarına destek olmaktadır.

Başa Dön

Anasayfa

 

OKUYUCU HİZMETLERİ:

                                                                                                                                                 

Okuyucuların bilgiye erişimini sağlamak amacı ile geliştirilen koleksiyonlar ve hizmetlerdir. Kütüphanemizde sunulan hizmetler, teknik donanım ve koleksiyonlar şu şekildedir: 

 

Kütüphane Üyeliği                                                                                                  

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli; kayıt -başvuru- işlemlerini tamamlayıp kütüphane üyesi olabilirler. -Kütüphane üyeleri, kütüphaneden kitap ve benzeri materyalleri ödünç alma hakkına sahiptirler-.

Üyelik başvurusu için gereken 'üyelik kayıt formları' Kütüphane Dolaşım Masası’ndan / 1.kat temin edilebilir. Başvurular şahsen yapılmalıdır. Kayıt formunu kendi el yazınızla doldurup, imzalayıp; Dolaşım Masası’na iletmeniz gerekmektedir. 

Bilgi için; Dolaşım Masası, tel.:(0392) 630 2755, (0392) 630 2290 e-posta: arzu.yilmaz@emu.edu.tr.

Üyelik Kayıt Formu Örnekleri:

Not: Bu formlar sadece örnek amaçlı olup geçerli değildir. Resmi form sağlamak için Kütüphane Dolaşım Masası’na başvurunuz.

Örnek 1: Öğrenci Üyelik Kayıt Formu

                                           

                                                                                                                                             

                                             

DAÜ KÜTÜPHANEYE KAYDOLMA FİŞİ       EMU LIBRARY REGISTRATION FORM  

 

Öğrenci No:……………………………………             Bölüm        : ………………………………

Student No:                                                            Department: 

 

Soyadı      : ……………………………………              Sınıf : ………………………………………     

Last Name :                                                            Class: 

 

Adı   :  …………………………………………              Tel.: ……………………………………….

Name:

 

Kıbrıs Adresi: ...................................................      İmza      : …………………………………..   

Local Address:                                                        Signature:

 

Daimi Adres   : ………………………………………………………..

Home Address:

Kütüphane Yönetmeliğini / kurallarını okudum kaidelere uyacağımı taahüt ederim.

I have read the rules of the library and promise to abide by them.

 

                                         

Örnek 2: Akademik ve Yönetsel Personel Üyelik Kayıt Formu

      

 DAÜ KÜTÜPHANESİ / KÜTÜPHANE KAYDOLMA FİŞİ

                              EMU LIBRARY / LIBRARY REGISTRATION FORM

Soyadı/Surname:......................................... Ünvanı/Title:................................

Adı/Name:..................................................   Bölüm/Dept.:..............................

Kıbrıs Adresi/Local Address: ..........................................................................

Daimi Adres/Home Address:..........................................................................        

Kütüphane Yönetmeliğini / kurallarını okudum kaidelere uyacağımı taahüt ederim.

I have read the rules of the library and promise to abide by them.

Bölüm Tel/Dept.Tel:..............................              İmza(Signature)

Ev Tel/Home Tel:..................................               ..................................

Cep/Mobile Tel:...................................                

Başa Dön

Anasayfa

 

Ödünç Verme Hizmeti  

Kütüphane kaynakları, –tezler, nadir eserler, dergiler, gazeteler ve danışma kaynakları ve Rezerv Bölümü kitapları dışında- kütüphane üyelerine ödünç verilmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli; kayıt -başvuru- işlemleri tamamlayıp kütüphane üyesi olabilir ve kütüphane koleksiyonundan ödünç alabilirler.

Bilgi için: Tel.: (0392) 630 2290, e-posta: semen.donerci@emu.edu.tr

Başa Dön

Anasayfa

 

Fotokopi ve Tarayıcı Hizmeti                                                 

·        Kütüphanemizde; 1. Katta ve Süreli Yayınlar Bölümü’ndeki makinelerle, fotokopi hizmeti sunulmaktadır. Makineler kartla çalışmaktadır. Kullanım ile ilgili olarak  kütüphane personelinden yardım alınabilir.

·       Fotokopi kartları ücretli olup, kartlar hafta içi günlerde, 09:00-17:00 saatlerinde Kütüphane Dolaşım Bölümünden (Ödünçleme Bölümü ) temin edilebilir.

·        Tarayıcı (Scanner) hizmeti 1. Katta Fotokopi Odasında olup, tüm kullanıcıların ücretsiz hizmetindedir. Bu hizmetten yararlanmak istendiğinde ilgili bölümdeki görevlilerden yardım alınması gerekmektedir

Başa Dön

Anasayfa

 

 

Kablosuz İnternet Hizmeti (WI-FI)     

Kütüphanemizde tüm kullanıcılar için kablosuz internet erişim olanağı sunulmaktadır. Kablosuz internet hizmeti ile  amaçlanan; kütüphane kullanıcılarının  eğitim faaliyetlerini desteklemektir. Tüm kullanıcılardan, kütüphanede kablosuz internet erişimini kullanırken; sorumlu ve kurallara/yasalara uygun hareket etmeleri beklenir.   

Kablosuz İnternet Bağlantısı için sırası ile yapılması gerekenler:

·        Kablosuz internet erişimine uygun donanımlı dizüstü bilgisayarınızı açınca; ekranınıza hemen internet erişimini belirten sinyal gelecektir veya  bilgisayarınızda internet bağlantıları seçeneğini kontrol ediniz (Wireless Network Connection Status).

·        Kablosuz internet erişim seçeneklerinden uygun olanı tablodan seçiniz.

WI-FI ADI

DAU-Net-Student

 

Tüm DAÜ öğrencileri için. Bağlantı için portal kullanıcı adı ve şifrenizi kullanınız.

DAU-Net-Staff

 

DAÜ Akademik ve Yönetsel Personeli için. Bağlantı için E-Posta kullanıcı adı ve şifrenizi kullanınız.

DAU-Guest

 

Kütüphane misafir kullanıcıları için (dış kullanıcılar). Bağlantı için aşağıdaki kullanıcı adı ve şifreyi kullanınız.

 

User Name: qwert

Password: qwert

 

·       Bağlantınız gerçekleşince ekranınızda “Connected” mesajını göreceksiniz.

 

Lütfen Dikkat: Dizüstü bilgisayarlarınızı ve kablosuz internet erişimini kullanırken, gerek malzemenizle ilgili gerekse bilgisayar ayarlarınız veya verileriniz ile ilgili - her türlü güvenlik konularında- olası istenmeyen sonuçlarda, Kütüphane Müdürlüğü sorumluluk kabul etmemektedir.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANIMI: Kişisel dizüstü bilgisayarlar kütüphanede kullanılabilmektedir. Diğer kullanıcıları rahatsız etmemek için, lütfen kulaklık takınız veya bilgisayarınızın sesini kapalı tutunuz.

Başa Dön

Anasayfa

 

 

Duvar Prizleri ve Kullanımı                                                                                                           

Dizüstü bilgisayarlarınız veya diğer elektronik malzemeniz için duvar prizlerinden yararlanabilirsiniz. Duvar prizleri üçlü giriş şeklindedir. Bilgisayar kablo girişleriniz ikili ise,  adaptör kullanmanız zorunludur. Kütüphanede ikili kablo girişi kullanımı kesinlikle yasaktır.

Lütfen Dikkat: Kütüphane elektrik fişlerini kullanırken dizüstü bilgisayar veya diğer elketronik malzemenizde hasar/arıza meydana gelmesi durumunda, Kütüphane Müdürlüğü sorumluluk kabul etmemektedir.

Başa Dön

Anasayfa

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma                                                                   

Kütüphanelerarası ödünç alıp verme hizmetimiz ile kütüphanemizde bulunmayan uzaktaki kaynaklara (makale, kitap vb.) okuyucularımızın erişimi sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için; Kütüphanelerarası Ödünç Alma 

Kütüphanelerarası ödünç alma hizmeti ile ilgili yardım için:

e-posta: sevim.erol@emu.edu.tr  Tel.: (0392) 630 1502   

Başa Dön

Anasayfa

 

Genel Kitap Koleksiyonu                                                                                    

Kütüphane bünyesinde kurulmuş özel bölümlere dahil edilmeyen tüm kitapların toplandığı genel koleksiyondur. Bu bölümde yaklaşık 100 bin kitap tasnif edilmiş olup tümü dışarıya ödünç verilmektedir.

Başa Dön

Anasayfa

 

Kıbrıs Köşesi                                                                                                               

Kıbrıslı yazarlarca ve/veya Kıbrıs konusunda yazılmış kitapların toplandığı ve hizmete sunulduğu özel bir bölümdür. 2,000 civarında kaynağın toplandığı bu bölümün amacı, ülke literatürüne ait kaynakları bir arada tutmak ve Kıbrıs konulu araştırma yapan okuyuculara bütünlüklü bir kaynak sunmaktır. Bu bölümdeki tüm kaynaklar ödünç alınabilmektedir.

Başa Dön

Anasayfa

 

Avrupa Bilgi Merkezi

“Avrupa Bilgi Merkezi” (European Information Centre) ismi ile görev yapan merkezde, Avrupa Birliği’nin yayınladığı yıllıklar, raporlar, istatistiki bilgiler, standartlar, yasa metinleri ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Merkez, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili araştırma yapan okuyucularımız için oldukça işlevsel bir kaynak konumundadır.   

Başa Dön

Anasayfa

 

Nevzat Karagil Koleksiyonu                                                                                               

1997 yılında Sayın merhum Nevzat Karagil Bey özel koleksiyonunu kütüphanemize bağışlamıştır. 7 bin civarındaki bu koleksiyon, “Nevzat Karagil Koleksiyonu” ismi ile ayrı bir alanda hizmete sunulmaktadır. Dışarıya ödünç verilen bu koleksiyon, Türk dünyası, Türk tarihi, Türk Devletleri, Türk kültürü ve Türk siyasi tarihi konularında kapsamlı bir kaynak konumundadır.   

Başa Dön

Anasayfa

 

 

Görsel İşitsel Materyaller Bölümü

                                                                                            

Bu bölümde; 1000 adet civarında klasik müzik CDsi, 200 civarında kaset ve 100 civarında DVD/VCD film bulunmaktadır. Tüm kullanıcılar bu bölümde  müzik dinleyebilmekte ve DVD/VCD çalarlarla film izleyebilmektedirler. 

Başa Dön

Anasayfa

 

 

 

Nadir Eserler Bölümü                                                                                           

Nadir Eserler Bölümünde, yayın tarihleri büyük oranda 1940’ların öncesine dayanan 7,000 civarında Yunanca ve 6,000 civarında İngilizce baskı eserler bulunmaktadır. Bu bölümdeki kaynaklar dışarıya ödünç verilmemektedir. 

Başa Dön

Anasayfa

 

Danışma Kaynakları Bölümü                                                                           

Sözlük, ansiklopedi, elkitabı, atlas, katalog ve indeks gibi danışma kaynaklarının toplandığı bölümdür. 3,000 civarında kaynaktan oluşan koleksiyon dışarıya ödünç verilmemektedir.  

Başa Dön

Anasayfa

 

DAÜ Yayınları Bölümü                                                                                         

Üniversitemizin yayıncısı ve/veya tüzel yazarı olduğu kaynaklar, ayrı bir bölümde hizmete sunulmaktadır. Üniversite yayınlarımızın arşivlendiği bu bölümdeki kaynaklar dışarıya ödünç verilmemektedir.  

Başa Dön

Anasayfa

 

Rezerv Kaynaklar Bölümü                                                                                

Rezerv Kaynaklar Bölümü'nde, öğretim elemanlarının talebi doğrultusunda seçilen ders kitapları veya ders notları bulunur. Bu kaynaklardan öğrencilerin eşit olarak yararlanabilmesi için, kaynaklar sadece kütüphane içerisinde ve 3 saat süreyle kullanılabilir (ödünç verilir). Süre sonunda kaynağı bekleyen bir başka kullanıcı yok ise kullanım süresi uzatılabilir.

Başa Dön

Anasayfa

 

Süreli Yayınlar Bölümü                                                                                      

Kütüphanemizin 300 civarında basılı dergi aboneliği bulunmaktadır. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışı gazeteler günlük olarak hizmete sunulmaktadır. Basılı dergi aboneliklerimiz ciltletilerek arşivlenirken, gazetelerimiz bir yıl geçmişe dönük olarak saklanmaktadır.   

HATIRLATMA:

 ·       Süreli Yayınlar Bölümü’ndeki dergi, gazete ve diğer yayınlar dışarıya ödünç verilmez ve sadece Süreli Yayınlar Bölümü’nde kullanılabilir.

 ·       Süreli Yayınlar Bölümü’ndeki kaynakları kütüphanedeki diğer alanlarda kullanma ihtiyacınız varsa, mutlaka izin almak üzere ilgili görevliye başvurunuz.

Başa Dön

Anasayfa

 

 

Veritabanları ve Elektronik Kaynaklar                      

Bu bölümde eğitim konulu  CD ROM, disket, kaset, video kaset, çeşitli CD ROM veritabanları ve online veritabanları bulunmaktadır. Bölümde tesis edilmiş internet erişimine de olanak sağlayan bilgisayarlar hizmettedir. Elektronik kaynaklarımız esasen, online tam metin erişimi ile bibliyografik bilgi erişimi sağlayan kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. İlgili bölümden veritabanları  hakkında  detaylı  bilgi   ve  kullanıcı eğitimi alınabileceği gibi, bölümdeki bilgisayarlar vasıtası ile veritabanlarından yararlanılabilmektedir.

 

TEKNİK HİZMETLER:

Kütüphane bünyesinde, bilgi kaynaklarının seçilip sağlanmasından okuyucuların hizmetine sunulmasına kadar bir dizi işlem gerçekleştirilmektedir. Teknik hizmetler olarak adlandırdığımız bu işlemlerin amacı, bilgi kaynaklarını hızlı bir şekilde ve belirli bir sisteme dayalı olarak organize etmek, sınıflandırmak, korumak ve hizmete sunmaktır.

Başa Dön

Anasayfa

 

Sağlama Hizmeti ve Bağışlar     

İhtiyaç duyulan her türlü bilgi materyalinin kütüphane koleksiyonuna katılmasını sağlayan işlemler bütünüdür.  

DAÜ Kütüphanesi, esas hedef olarak, öğrenci ve öğretim görevlilerimizin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile görev yapmaktadır. Bu amaçla, koleksiyonumuzu sürekli olarak geliştirmekteyiz. Kaynak seçimi ve kolekiyon geliştirme politikamızda, esasen Fakülte ve Yüksekokullarımızın talepleri belirleyici olmaktadır. Bu doğrultuda kaynaklar satın alma yolu ile kütüphanemize sağlanmaktadır.  

Koleksiyon zenginliğinin artması için, “Bağış” yolu ile de  kaynak sağlamaktayız.

Kütüphanemize bağışlanan her türlü bilgi kaynağı değerlendirilip, uygun olanlar koleksiyonumuza dahil edilmektedir. Kütüphane koleksiyonumuza dahil etmeyi uygun görmediğimiz bağış kaynaklar, hitap ettikleri okuyucu düzeyine göre sınıflandırılarak, uygun kütüphanelere (ilkokul, orta okul, halk kütüphanesi… vb.) tarafımızdan aktarılmaktadır (bağışlanmaktadır). Kütüphanemize bağışlanan kitap ve benzeri kaynakların, tarafımızdan başka kurumlara aktarılması uygun değil ise - broşür, fotokopi kitap, makale fotokopisi, muhtelif dergi… vb.- bu kaynaklar; ihtiyaç duyan okuyucuların bireysel kullanımına olanak yaratmak için, Kütüphane girişinde “İsteyen Alabilir” (Take One) şeklinde okuyuculara sunulur.

Başa Dön

Anasayfa

 

Kataloglama ve Sınıflama

Kütüphane koleksiyonuna katmak üzere sağlanan her kaynak için demirbaşa kaydedilmesinin ardından, bilgisayar ortamında kataloglama ve sınıflama işlemleri gerçekleştirilir. Kataloglama, bir kaynağın belirli bir sisteme dayalı olarak standart bir formatta tanıtıcı bilgilerinin özetlenmesidir. Kataloglama hizmetinin amacı, koleksiyona katılan bütün bilgi kaynaklarını okuyuculara tanıtmak ve kaynaklara erişimi kolaylaştırmaktır. Buna ek olarak katalog, kütüphaneler arası ödünç alıp verme sürecinde etkin bir araçtır. Kataloglama hizmeti kapsamında her kaynağa, kütüphane raflarındaki adresini gösteren sınıflama işlemi uygulanmaktadır. Sınıflama hizmeti ile ayni ve/veya benzer konulu kaynaklar bir arada tutulmaktadır. Bilgisayar ortamında katalog taraması yapan bir okuyucunun, istediği bir kaynağa ulaşmak için o kaynağa ait sınıflama numarası (raf numarası)  ile raflara yönelmesi gerekmektedir. Kataloglama hizmetlerinde “Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları (Anglo American Cataloguing Rules)”, Sınıflama hizmetlerinde ise “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification System)” standart olarak kullanılmaktadır.     

Başa Dön

Anasayfa

 

Bilgi İşlem

Bilgisayar sistemleri ve donanımın idamesini sağlayan ve geliştiren hizmetler bütünüdür. Hizmetin amacı, bilgisayar teknolojisinden kütüphane hedeflerine uygun olarak azami düzeyde faydalanmak ve kullanıcıları faydalandırmaktır. 

Başa Dön

Anasayfa

 

 

4

Online Tam Metin Veritabanları

4

Online Bibliyografik Veritabanları

4

DAÜ Kurumsal Arşivi

4

Deneme Amaçlı Veritabanları

4

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

4

Elektronik Kütüphane Telif Hakları

4

Toplu Arama (Summon)

4

Katalog Tarama

4

E-Dergi Listesi (A-Z)

4

E-Kitaplar Listesi

4

Yeni Kitaplar

4

Basılı Dergiler

4

Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

4

Diğer Kütüphaneler

4

Kütüphane Üye Hesabı

4

Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)


Doğu Akdeniz Üniversitesi