Misyon ve Vizyon   Politikalar   Çalışma Saatleri   Koleksiyon ve Yerleşim   Personel   Kurallar   Kütüphane Tarihi   Öneri Kutusu   Kitap Tavsiye Edin   Hizmetler  

Kütüphanelerarası Ödünç Alma   AB Bilgi Merkezi   Kurumsal Üyelikler   Duyurular   Eğitim Kursları   Danışma Masası   Kütüphane El Kitabı   Sanal Tur             Anasayfa            

                                

Kütüphane Kuralları

 

Amaç:

 

Kütüphane Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşağıdaki kurallar ile; Kütüphane materyali ve hizmetleri yanında, kullanıcı haklarının da korunması ve her kütüphane kullanıcısının kütüphaneden azami fayda sağlayabileceği bir ortam yaratılması hedeflenmektedir. Kütüphane kullanıcıları, kütüphaneden yararlanabilmek için Kütüphane Kurallarının bütününe uymak zorundadırlar. Bu şekilde tüm kütüphane kullanıcıları kütüphaneden uygun ve verimli bir şekilde yararlanabileceklerdir.

 

Giriş ve Çıkışlar: Turnike 

Güvenlik Kontrolü

Sessizlik

Tehlikeli Alet ve Silahlar

Cep Telefonları

Oturma, Çalışma Alanları

Kitapların Raflara Yerleştirilmesi

Yiyecek ve İçecekler

Kişisel Eşyalar

Fotoğraf Çekimi ve Video Kaydı

Afiş, Poster, Bildiri, vb

Dizüstü Bilgisayar Kullanımı

Kablosuz İnternet (Wi-Fi)

Duvar Prizleri  

Telif Hakları

Kapanış Saatleri    

 

 

 

Üyelik ve Üye Kayıt İşlemleri

Diğer Kullanıcılar

 

 

Ödünç Alma Kuralları

Ödünç Alan Üyenin Sorumlulukları

Hatırlatma ve Uyarı E-Posta Mesajları 

Geciken İadeler, Kayıp ve Hasarlar / Cezalar

Ödünç Süresini Uzatma

Ödünçteki Kitapları Ayırtma (Rezerv Koyma)

Rezerv Bölümü Kuralları

Tez Koleksiyonundan Yararlanma Kuralları

Koleksiyonun Ödünç Verilme Koşulları

 

 

 

Diğer Kurumlardan Materyal Ödünç Alma ve Belge Sağlama Koşulları
Diğer Kurumlara Materyal Ödünç Verme ve Belge Sağlama Koşulları

 

I. GENEL KURALLAR

 

Kütüphaneden yararlanmak isteyen herkesin "Kütüphane Kuralları"na uyması gerekir. Buna ek olarak, kütüphane personelinin uyarı ve talimatları da dikkate alınmalıdır.

 

 

 

Giriş ve Çıkışlar: Turnike:  Kütüphane binasında, giriş ve çıkış denetimi yapılarak yetkisiz  kişilerin girişi engellenmektedir. Kütüphane bina girişine yerleştirilen turnike kapısında otomatik olarak giriş yetkisi sınanmakta ve yetki verilmiş ise geçişine izin verilmektedir. Üniversitemizin tüm öğrenci, akademik  ve yönetsel personelinin, kütüphaneye giriş yapabilmek için, turnikeden geçişlere imkan veren; öğrenci veya personel kimlik kartlarını (kampus kart) yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Öğrenci veya personel kimlik kartı (kampus kart) yanında bulunmayan öğrenci, akademik ve yönetsel personel kütüphaneye alınmaz. Çıkış için yine kampus kart kullanılarak turnikeden geçilerek binadan çıkılır.  Üniversitemizin mensubu olmayan ancak kütüphanemizden yararlanmak üzere kütüphanaye gelen misafir kullanıcılar için, girişleri uygun görülmesi halinde, kimlik ibrazının ardından giriş saati ve kimlik bilgileri kayıt altına alınarak, kendilerine emaneten çıkışta iade etmek üzere misafir kartı verilmek suretiyle girişleri sağlanır. Misafir kart aynen kampus kart gibi turnikeden giriş ve çıkışa imkan veren bir karttır.

 

Başa Dön 

                                                                                                             

Güvenlik Kontrolü: Kütüphane girişinde, kütüphane malzemesini korumak amacı ile, kütüphane personeli tarafından kullanıcıların çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilmektedir. Güvenlik amacı ile yapılan bu denetimlere uyulması ve istendiğinde, çanta ve benzeri eşyaların açılarak görevlilere yardımcı olunması gerekmektedir. Ödünç alma işlemleri kurallara uygun olarak tamamlanmadan ve/veya izinsiz, hiçbir Kütüphane materyali bina dışına çıkartılamaz. Ödünç alma işlemi kurallara uygun olarak tamamlanmamış ve/veya izinsiz, herhangi bir kütüphane materyali bina dışına çıkartılmak üzere ve/veya çıkartıldığı tespit edildiğinde, ilgili kişiye Üniversite tarafından disiplin işlemi; Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğrenci veya personel olmayan kullanıcı hakkında ise yasal takip uygulanır.   

Başa Dön                        

 

Sessizlik: Kütüphane; araştırma, okuma ve çalışmalara imkan sağlamak için sessiz bir mekan olarak tasarlanmıştır. Kütüphanenin “sessiz” ortamının korunabilmesi için kullanıcıların sessiz çalışması ve diğer kullanıcıların haklarına saygılı olmaları gerekmektedir.

Başa Dön

 

Tehlikeli Alet ve Silahlar: Kütüphaneye, ateşli silah, patlayıcı, kesici delici herhangi bir silah, bıçak vb. bir aletle girilmesi yasaktır.  

Başa Dön

                                                         

Cep Telefonları: Kütüphanede cep telefonu kullanılamaz.    

Başa Dön

            

Oturma, Çalışma Alanları: Masa ve sandalyeler, bulundukları yerlerde kullanılmalı, başka alanlara taşınmamalıdır. Çalışma alanlarında "yer tutma yapılamaz". Çalışma masalarından kişisel eşyalar alınarak ayrılmak gerekmektedir.

Başa Dön

 

Kitapların Raflara Yerleştirilmesi: Kitapların raflara yerleştirilmesi personel tarafından yapılmaktadır. Raflardan alınan kitapların masalarda bırakılması gerekmektedir.

Başa Dön

 

Yiyecek ve İçecekler: Kütüphanede -su dışında- yiyecek, içecek ve sigara kullanımı yasaktır.       

Başa Dön                    

 

Kişisel Eşyalar: Kişisel eşyalar hiçbir zaman sahipsiz bırakılmamalıdır. Kişisel eşyalarla ilgili herhangi bir kayıp, hasar veya çalıntı durumunda Kütüphane Müdürlüğü sorumluluk kabul etmemektedir.

Başa Dön

 

Fotoğraf Çekimi ve Video Kaydı: Kütüphane içerisinde fotoğraf çekimi veya video kayıt yapılmak istendiğinde, öncelikle Kütüphane Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Başa Dön

 

Afiş, Poster, Bildiri vb.: El ilanı, afiş, poster, vb. ilan ve duyurular, kütüphane duyuru panosuna asılmak  veya kütüphane kullanıcılarına dağıtılmak istendiğinde, öncelikle Kütüphane Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

Başa Dön

 

Dizüstü Bilgisayar Kullanımı: Kişisel dizüstü bilgisayarlar kütüphanede kullanılabilmektedir. Diğer kullanıcıların rahatsız olmamaları için, kullanım esnasında kulaklık takılmalı veya bilgisayarların sesi kapalı tutulmalıdır.

Başa Dön

 

Kablosuz İnternet (Wi-Fi): Kütüphanede kablosuz internet erişim olanağı sunulmaktadır. Kablosuz internet hizmeti ile  amaçlanan; kütüphane kullanıcılarının eğitim faaliyetlerini desteklemektir. Kablosuz internet erişimini kullanırken; sorumlu ve kurallara/yasalara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Dizüstü bilgisayar ve kablosuz internet erişimi kullanılırken, gerek malzeme ile ilgili, gerekse bilgisayar ayarları veya verileri ile ilgili -her türlü güvenlik konularında- olası istenmeyen sonuçlarda, Kütüphane Müdürlüğü sorumluluk kabul etmemektedir.  

Başa Dön

 

Duvar Prizleri: Dizüstü bilgisayar veya diğer elektronik malzemeler için duvar prizlerinden yararlanılabilmektedir. Duvar prizleri üçlü giriş şeklindedir. Kütüphanede ikili kablo girişi kullanımı yasaktır. Bilgisayar kablo girişi "ikili" olduğu durumlarda, adaptör kullanılması gerekmektedir. Kütüphanedeki elektrik fişleri kullanılırken, dizüstü bilgisayar veya diğer elektronik malzemede hasar/arıza meydana gelmesi durumunda, Kütüphane Müdürlüğü sorumluluk kabul etmemektedir.

Başa Dön

 

Telif Hakları: Kütüphanede kitap veya diğer materyalin kopyalanması istendiğinde (fotokopi, tarayıcı, vb.) kullanıcılar telif haklarına ilişkin mevzuata uymakla yükümlüdürler.   

Başa Dön           

 

Kapanış Saatleri: Kapanış saatine 10 dakika kala, kütüphane hizmetleri durdurulur. Kapanış saatinden 10 dakika önce ödünç alma işlemlerinin tamamlanıp kütüphanenin boşaltılması gerekmektedir.  

Başa Dön                          

   

II. KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ VE KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

 

ÜYELİK VE ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, öğrenci, akademik ve yönetsel personel; kayıt işlemlerini tamamlayıp Kütüphane üyesi olabilirler.

 • Üyelik başvurusu için gereken Üyelik Kayıt Formları, Kütüphane Dolaşım Masasından temin edilebilir. Başvurular şahsen yapılmalıdır. Kayıt formunu başvuru sahibinin kendi el yazısıyla doldurup, imzalayarak Dolaşım Masasına iletmesi gerekmektedir.

 • Her üye, Üyelik Kayıt Formunu doldurup imzalayarak; kütüphane kurallarını okuduğunu ve bu kurallara uyacağını taahhüt eder.

 • Üyeler, kütüphaneden kitap veya diğer materyalleri (CD, kaset, vb.) ödünç alma hakkına sahiptirler.

 Başa Dön

 

DİĞER KULLANICILAR   

 • Kütüphane hizmetleri öncelikli olarak Üniversitemizin öğrencileri, akademik ve yönetsel personeli için düzenlenmekte ve sunulmaktadır, ancak diğer kullanıcılar da -bazı kısıtlamalar ile- kütüphanenin birçok hizmetinden yararlanabilirler.

 • Diğer kullanıcılar; kütüphanenin bazı bilgi hizmetleri yanında, kitap koleksiyonu, online veritabanları kitap dışı materyaller, vb. bilgi kaynaklarından bina içerisinde yararlanabilmek için, kütüphaneye gelerek şahsen başvuruda bulunmalıdırlar.

 • Diğer kullanıcıların, kütüphane kullanımı veya lemler esnasında, istendiği takdirde Kütüphane Personeline geçerli bir Kimlik Kartı göstermeleri zorunludur.

 • Kütüphaneye gelen her kullanıcı kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

 Başa Dön

 

III. ÖDÜNÇ KURALLARI

 

ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

 • Lisans öğrencileri, 15 günlük süre için 3 kitap ve/veya 3 görsel işitsel materyal,

 • Lisans üstü öğrenciler, yarı zamanlı akademik personel ve yönetsel personel, 1 aylık süre için, 7 kitap ve/veya 7 görsel işitsel materyal,

 • Tam zamanlı akademik personel, 1 dönemlik süre için 15 kitap ve/veya 15 görsel işitsel materyal,  ödünç alabilirler.

 • Yalnızca kütüphane üyeleri, ödünç alma hakkına sahiptirler.

 • Üye ödünç almak istediği kitap veya diğer materyali raftan alarak, Dolaşım Bölümüne başvurmalıdır.

 • Ödünç alınan kitabın iade tarihi, kitabın arkasına vurulan mühürle ödünç alan üyeye bildirilmektedir. Ödünç alınan  kitap veya diğer materyalin söz konusu tarihte veya bu tarihten önce kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir. Üye ödünç süresini uzatmak istediği takdirde, ödünç aldığı üzerindeki kitap veya diğer materyal ile birlikte, Kütüphane Dolaşım Bölümüne  başvurmalıdır.

 • Ödünç alma işlemi yenilenmeyen (ödünç süresi uzatılmamış) kitap veya diğer materyal Kütüphane dışına çıkartılamaz.

 • Gerektiğinde Kütüphane Müdürlüğü iade tarihinden önce ödünçteki herhangi bir kitap veya diğer materyalin iadesini talep edebilir.

 Başa Dön

 

ÖDÜNÇ ALAN ÜYENİN SORUMLULUKLARI

 • Ödünç alınan her kitap veya materyalin sorumluluğu, kütüphaneye iade edilinceye kadar ödünç alan üyeye aittir.

 • Üye ödünç alacağı herhangi bir kitap veya diğer materyali, ödünç almadan önce hasarlı olup olmadığı konusunda kontrol etmelidir. Ödünç alınan herhangi bir kitap veya diğer materyalin iade edildiğinde hasarlı olması durumunda bunun sorumluluğu ödünç alan üyeye aittir.

 • Ödünç alınan kitap veya diğer materyali zamanında kütüphaneye iade etmek ödünç alan üyenin sorumluluğundadır.

 • Üye ödünç aldığı herhangi bir kitap veya diğer materyali, kayıp veya hasar sebebi ile iade edemeyecekse, konu ile ilgili olarak kütüphaneyi derhal bilgilendirmesi gerekmektedir

 • Ödünç verilen herhangi bir kitap veya diğer materyalin geç iade edilmesi, kaybı ya da tahrip edildiği durumlarda oluşan bedelin üye tarafından ödenmemesi halinde, üyenin ödünç alma hakları geçici olarak engellenir. Üye ilgili sorun çözümlendiği takdirde tekrar ödünç alma hakkına sahip olur.

 • Mezuniyet durumundaki öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri için, üzerlerinde kütüphaneye ait iade edilmemiş herhangi bir kitap ve materyal veya kapatılmamış bir borcun bulunmaması şarttır. Bu kural Üniversiteden ilişki kesme belgesi alacak olan gerek öğrenci gerekse akademik ve yönetsel personel için de aynen geçerlidir.

 Başa Dön

 

HATIRLATMA VE UYARI E-POSTA MESAJLARI

Kütüphane, üyelerine ödünç aldıkları kitap veya diğer materyallerin iade tarihleri ve/veya geciken iadeler ile ilgili olarak, e-posta ile hatırlatmalar yapmaktadır. E-postalar her üyenin EMU e-posta adresine (@emu.edu.tr) gönderilmektedir.  Bu uygulamanın amacı, geç iadeleri azaltmak ve kaynak dolaşım sürecinin sistemli ve işlevsel akışını desteklemektir. Kütüphane, ulaşmayan veya okunmayan uyarı e-postalardan sorumlu değildir.

* Öğrenciler İçin; Hatırlatma ve uyarı mesajları aşağıda belirtilen formatta emu.edu.tr e-posta adreslerine gönderilmektedir:

öğrencinumarası@students.emu.edu.tr       Örnek: 019033@students.emu.edu.tr  

Not: DAÜ e-posta sistemi, Kütüphanenin resmi elektronik iletişim aracıdır. Geçerli bir DAÜ e-posta adresi için (@emu.edu.tr), öğrencilerin Bölüm Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. 

Hatırlatma ve uyarı e-posta mesajları aşağıda belirtilen program dahilinde gönderilmektedir:

 • Birinci hatırlatma e-posta mesajı iade tarihine 3 gün kala gönderilir.

 • İkinci hatırlatma e-posta mesajı iade tarihine 2 gün kala gönderilir.

 • Üçüncü hatırlatma e-posta mesajı iade tarihinde gönderilir.

 • İade tarihi geçirilmiş, geciken iadelere ilişkin uyarı e-posta mesajları her Pazartesi gönderilir.

 Başa Dön

 

GECİKEN İADELER, KAYIP VE HASARLAR / CEZALAR  

 • Gününde iadesi gerçekleşmeyen herhangi bir kitap veya diğer materyal için günlük gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası her akademik yıl başında o akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. (2013-2014 Akademik yılı için gecikme cezası günlük 50 kuruştur.) 

 • Ödünç alan üye, ödünç aldığı kitap veya diğer materyalin iadesini; iade tarihinden itibaren 2 ay geçmesine rağmen henüz gerçekleştirmemişse, ödünç alınan söz konusu kitap veya diğer materyal "kayıp" kabul edilir ve iadesi gerçekleştirilmediği takdirde kayıp işlemi uygulanır.

 • Ödünç alınan herhangi bir kitap veya diğer materyalin, iade tarihinden itibaren, 2 ayı aşan bir gecikme sonrasında iade edildiği durumlarda; 2 aylık gecikme cezası tutarına, tutarın yarı miktarı da eklenerek, oluşan toplam gecikme cezası tutarı üyeden tahsil edilir.  

 • Ödünç alınan herhangi bir kitap veya diğer materyalin kaybı veya tahribi durumunda, ilgili kitap veya materyalin aynısını veya yeni baskısını (edisyon) kütüphaneye sağlamak ödünç alan üyenin sorumluluğundadır. Bu iki seçenekten hiçbirisinin sağlanamadığı hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ölçütler uyarınca malzemenin bedeli tespit edilir ve bu bedele, cezai olarak bedelin yarı miktarı da eklenerek, oluşan toplam tutar, tazmin bedeli olarak, üyeden nakden tahsil edilir.

 • Rezerv Bölümünde "kısa süreli ödünçleme"ye paralel olarak gecikme cezası saatlik uygulanır. Saatlik gecikme cezası her akademik yıl başında o akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. (2013-2014 Akademik yılı için Rezerv Bölümünde gecikme cezası saatlik 50 kuruştur.)

 Başa Dön 

 

ÖDÜNÇ SÜRESİNİ UZATMA

 • Üye, ödünç aldığı üzerindeki herhangi bir kitap veya diğer materyalin ödünç süresini uzatmak istediği takdirde, ödünç aldığı üzerindeki kitap veya diğer materyal ile birlikte, şahsen Kütüphane Dolaşım Bölümüne başvurmalıdır.  

 • Ayırtılmış (üzerine rezerv konmuş) herhangi bir kitap veya diğer materyalin ödünç süresi uzatılamaz.  

 Başa Dön

 

ÖDÜNÇTEKİ KİTAPLARI AYIRTMA (REZERV KOYMA)

Kütüphane üyeleri ödünçte bulunan ancak iade edilince yararlanmak istedikleri kitapları, üye hesaplarına girerek online olarak ayırtabilirler (rezerv koyma).

Üye, Kütüphane Üye Hesabı ile ödünçteki herhangi bir kitap veya materyali, online olarak ayırtabilir. Ayırtılan ödünçteki kitap veya materyal iade edilince; ayırtan üyenin emu.edu.tr uzantılı e-posta adresine, Kütüphane Dolaşım Bölümü tarafından gönderilen mesaj ile; ayırtılan kitap veya materyalin kütüphaneye iade edildiği ve aranabileceği bildirilir. Kütüphane Dolaşım Bölümü tarafından gönderilen mesajın ardından, 2 iş günü süresince ayırtılan kitap veya materyalin Dolaşım Bölümünden üye tarafından şahsen aranması gerekmektedir.

* 2 iş gününden sonra, aranmayan kitap veya diğer materyaller için ayırtma (rezerv) işlemi iptal edilir ve kullanım hakkı eğer varsa bir sonraki ayırtan kişiye geçer.

 Başa Dön

 

REZERV BÖLÜMÜ KURALLARI

 • Rezerv Bölümü kitapları, sadece kütüphane içerisinde ödünç verilir.

 • Kütüphane içi ödünç verme hizmeti, kütüphanenin hizmete açık olduğu tüm zamanlarda uygulanmaktadır. Ödünç süresi 3 saattir. 

 • Ödünç alınan kitap, 3 saatin sonunda Rezerv Bölümü görevlisine iade edilmelidir. Ödünç alan kişi, 3 saatin sonunda, eğer başka bir kullanıcı kitabı ayırtmamışsa, ödünç süresini 1 saat daha uzattırabilir. Saatlik uzatma işlemi tekrarlanabilir. Kullanıcı ödünç süresini uzatabilmek için mutlaka Rezerv Bölümü görevlisine işlem yaptırmalıdır. Aksi takdirde kitap iade edilmemiş kabul edilir ve "Gecikme Cezası" kuralı uygulanır.

 • Rezerv Bölümünde "kısa süreli ödünçleme"ye paralel olarak gecikme cezası saatlik uygulanır. Saatlik gecikme cezası her akademik yıl başında o akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. (2013-2014 Akademik yılı için Rezerv Bölümünde gecikme cezası saatlik 50 kuruştur.)

 • Kullanıcı, ödünçte olan bir kitabı ayırtabilir (rezerv koyma). Ayırtılan kitap, iade saatinden itibaren 30 dakika içerisinde alınmalıdır. Kitabın bu sürede alınmaması durumunda, ayırtılan kitap, -eğer varsa- ayırtan ikinci kişiye ödünç verilir. 

 • Kitap ödünç alabilmek için, Rezerv Bölümüne Öğrenci Kimlik Kartı veya geçerli bir kimlik kartı bırakılması gerekmektedir. Ödünç alınan bir kitap iade edildiğinde, söz konusu belge sahibine iade edilir.

 • Ödünç alınan her kitabın sorumluluğu, Rezerv Bölümüne iade edilinceye kadar ödünç alan kişiye aittir.  

 Başa Dön

 

TEZ KOLEKSİYONUNDAN YARARLANMA KURALLARI

 • Tezler dışarıya ödünç verilmez. "Kütüphane içi ödünçleme" şeklinde sadece Rezerv ve Referans Bölümü alanında  kullanılabilirler.

 • Bazı tezlere yazarı tarafından belirli bir süre için engelleme (ambargo) konulmuştur. Bu tezlere erişim ilgili süre kapsamında mümkün değildir.

 • Tez Koleksiyonu Hizmet Saatleri: Hafta İçi: 09:00–22:30, Cumartesi-Pazar: 10:00 – 20:00

 • Tezler 3 saatlik bir süre için ödünç verilir. Ödünç alınan tez, 3 saatin sonunda Rezerv Bölümü görevlisine iade edilmelidir. Ödünç alan kişi, 3 saatin sonunda, eğer başka bir kullanıcı tezi ayırtmamışsa, ödünç süresini 1 saat daha uzattırabilir. Saatlik uzatma işlemi tekrarlanabilir. Kullanıcı ödünç süresini uzattırabilmek için mutlaka Rezerv Bölümü görevlisine işlem yaptırmalıdır. Aksi takdirde tez iade edilmemiş kabul edilir ve “Gecikme Cezası” kuralı uygulanır.  

 • Rezerv Bölümünde "kısa süreli ödünçleme"ye paralel olarak gecikme cezası saatlik uygulanır. Saatlik gecikme cezası her akademik yıl başında o akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. (2013-2014 Akademik yılı için Rezerv Bölümünde gecikme cezası her tez için saatlik 50 kuruştur.)

 • Kullanıcı, ödünçte olan bir tezi ayırtabilir (rezerv koyma). Ayırtılan tez, iade saatinden itibaren 30 dakika içerisinde alınmalıdır. Tezin bu sürede alınmaması durumunda, ayırtılan tez, -eğer varsa- ayırtan ikinci kişiye ödünç verilir. 

 • Tez ödünç alabilmek için, Rezerv Bölümüne Öğrenci Kimlik Kartı veya geçerli bir kimlik kartı bırakılması gerekmektedir. Ödünç alınan bir tez iade edildiğinde, söz konusu belge sahibine iade edilir.

 • Ödünç alınan her tezin sorumluluğu, Rezerv Bölümüne iade edilinceye kadar ödünç alan kullanıcıya aittir.   

 Başa Dön

 

KOLEKSİYONUN ÖDÜNÇ VERİLME KOŞULLARI

Aşağıdaki tabloda koleksiyonun ödünç verilme koşulları belirtilmektedir. 

 Kısım Adı                                                Yerleşim                     Ödünç Durumu

Görsel İşitsel Materyaller

Zemin Kat

Ödünç verilir

Genel Kitap Koleksiyonu

2.-3. Kat

Ödünç verilir

Kıbrıs Köşesi

2. Kat

Ödünç verilir

Karagil Koleksiyonu

3. Kat

Ödünç verilir

Avrupa Bilgi Merkezi

3. Kat

Ödünç verilir

Nadir Eserler Bölümü

Zemin Kat

Ödünç verilmez, kütüphanede kullanılır

Müzik Odası -Müzik CDleri-

Zemin Kat

Ödünç verilmez, kütüphanede kullanılır

Süreli Yayınlar Bölümü

Zemin Kat

Ödünç verilmez, kütüphanede kullanılır

Danışma Kaynakları Bölümü

2. Kat

Ödünç verilmez, kütüphanede kullanılır

Rezerv Bölümü

2. Kat

Kütüphane içi ödünç verilir

Tez Koleksiyonu

Zemin Kat

Kütüphane içi ödünç verilir

Başa Dön

 

IV. KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ ALMA KURALLARI

 

DİĞER KURUMLARDAN MATERYAL ÖDÜNÇ ALMA VE BELGE SAĞLAMA KOŞULLARI

 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden, Doğu Akdeniz Üniversitesinin, öğrenci, akademik ve yönetsel personeli yararlanabilir.
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma talepleri akademik / araştırma amaçlı olmalıdır.
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ücretli olup, oluşan tüm masraflar (nakliye, posta, fotokopi, vb.) istek sahibine aittir
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma kurumsal bir işlem olduğundan, istek sahibi kişilerin taleplerini  kurumları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

     ÖDÜNÇ ALAN ÜYENİN SORUMLULUKLARI:

 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ile ödünç alınan herhangi bir kitap veya benzeri materyal, tahrip edilmeden iade tarihinde veya bu tarihten önce kütüphaneye iade edilmelidir.
 • İstek sahibi, Kütüphanelerarası Ödünç Alma ile getirtilen herhangi bir kitap veya diğer materyali ödünç almadan önce kontrol etmelidir; iadede materyalde hasar tespit edilmesi durumunda sorumluluk ödünç alan kişiye aittir.
 • Üye ödünç aldığı herhangi bir kitap veya diğer materyali, kayıp veya hasar sebebi ile iade edemeyecekse, konu ile ilgili olarak kütüphaneyi derhal bilgilendirmelidir
 • Ödünç verilen herhangi bir kitap veya diğer materyalin geç iade edilmesi, kaybı ya da tahrip edildiği durumlarda oluşan bedelin üye tarafından ödenmemesi halinde, üyenin ödünç alma hakları geçici olarak engellenir. Üye ilgili sorun çözümlendiği takdirde tekrar ödünç alma hakkına sahip olur.
 • Mezuniyet durumundaki öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri için, üzerlerinde kütüphaneye ait iade edilmemiş herhangi bir kitap ve materyal veya kapatılmamış bir borcun bulunmaması şarttır. Bu kural Üniversiteden ilişki kesme belgesi alacak olan gerek öğrenci gerekse akademik ve yönetsel personel için de aynen geçerlidir.

    GECİKEN İADELER, KAYIP VE HASARLAR / CEZALAR:  

 • Gününde iadesi gerçekleşmeyen herhangi bir kitap veya diğer materyal için günlük gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası her akademik yıl başında o akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. (2013-2014 Akademik yılı için gecikme cezası günlük 50 kuruştur.)
 • Ödünç alınan herhangi bir kitap veya diğer materyalin kaybı veya tahribi durumunda, ilgili kitap veya materyalin aynısını veya yeni baskısını (edisyon) kütüphaneye sağlamak ödünç alan üyenin sorumluluğundadır. Bu iki seçenekten hiçbirisinin sağlanamadığı hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ölçütler uyarınca malzemenin bedeli tespit edilir ve bu bedele, cezai olarak bedelin yarı miktarı da eklenerek, oluşan toplam tutar, tazmin bedeli olarak, üyeden nakden tahsil edilir.

Başa Dön

 

DİĞER KURUMLARA MATERYAL ÖDÜNÇ VERME VE BELGE SAĞLAMA KOŞULLARI

 • DAÜ Kütüphanesi istekte bulunan diğer kütüphanelere; birçok kitap ve benzeri materyalini ödünç vermekte ve uygun makale ve benzeri kaynakların kopyalarını da göndermektedir.
 • Aynı kuruma bir seferde en fazla 5 kitap veya benzeri materyal 1 aylık süre için ödünç verilebilir.
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma kurumsal bir işlem olduğundan, istek sahibi kişilerin taleplerini  kurumları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ücretli olup, oluşan tüm masraflar (nakliye, posta, fotokopi, vb.) istek sahibi kuruma aittir
 • DAÜ Kütüphanesinin diğer kurumlara koleksiyon ödünç verme koşulları şu şekildedir:

Bölüm / Kaynak Adı                                                                Ödünç Verilme Durumu

Genel Kitap Koleksiyonu

Ödünç Verilebilir

Kıbrıs Köşesi

Ödünç Verilebilir

Karagil Koleksiyonu

Ödünç Verilebilir

Avrupa Bilgi Mekezi

Ödünç Verilebilir

Basılı Dergi Makalesi

Kopya Verilebilir  

Nadir Eserler Bölümü

Ödünç Verilmez

Müzik Koleksiyonu -CDler-

Ödünç Verilmez

Süreli Yayınlar Bölümü

Ödünç Verilmez

Danışma Kaynakları

Ödünç Verilmez

Rezerv Kitaplar Bölümü

Ödünç Verilmez

Tez Koleksiyonu

Ödünç Verilmez

Görsel İşitel Materyaller

Ödünç Verilmez

Elektronik Kaynaklar (e-kitaplar, e-dergiler, e-makaleler, vb.)

Ödünç Verilmez

 

 

 

Kütüphane Kuralları, Kütüphane Personeli tarafından yürütülmekte ve bu kurallar çerçevesinde kütüphane kullanımı denetlenmektedir. "Kütüphane Kuralları"na uymayan herhangi bir kişi; personel tarafından uyarılır ve/veya bu kişi kütüphaneden dışarıya çıkarılır ve/veya Üniversite tarafından bu kişiye disiplin işlemleri ve/veya yasal takibat uygulanır.       

Kütüphane Kuralları DAÜ Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 06.10.2010 tarih ve 10/565 - 2 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Başa Dön

 

4

Online Tam Metin Veritabanları

4

Online Bibliyografik Veritabanları

4

DAÜ Kurumsal Arşivi

4

Deneme Amaçlı Veritabanları

4

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

4

Elektronik Kütüphane Telif Hakları

4

Toplu Arama (Summon)

4

Katalog Tarama

4

E-Dergi Listesi (A-Z)

4

E-Kitaplar Listesi

4

Yeni Kitaplar

4

Basılı Dergiler

4

Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

4

Diğer Kütüphaneler

4

Kütüphane Üye Hesabı

4

Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)


Doğu Akdeniz Üniversitesi