Misyon ve Vizyon   Politikalar   Çalışma Saatleri   Koleksiyon ve Yerleşim   Personel    Kurallar   Kütüphane Tarihi   Öneri Kutusu   Kitap Tavsiye Edin   Hizmetler

Kütüphanelerarası Ödünç Alma   AB Bilgi Merkezi   Kurumsal Üyelikler   Duyurular               Eğitim Kursları   Danışma Masası   Kütüphane El Kitabı   Sanal Tur             Anasayfa

                            

Danışma Masası

Kütüphane kullanıcıları, araştırmalarında kaynak bulma konusunda, kütüphanemizden yardım ve yönlendirme sağlamak için, danışma masasında görevli danışma kütüphanecimize başvurabilirler. Danışma kütüphanecisi, yardım talep eden kullanıcılara, konularına uygun kaynak bulma konusunda rehberlik ederken; onları araştırmalarında yardım için, konusuna göre uygun kütüphanecilerimize de yönlendirmektedir.

Danışma Masası; Kütüphane 1. katında olup, hafta içerisindeki günlerde; 09:00 - 16:00 saatlerinde hizmet vermektedir. Danışma kütüphanecisi belirtilen saatlerde, kullanıcılara yardımcı olmaktadır. Kullanıcılarımız, bizzat kütüphaneye  gelerek, telefoniyen veya e-posta ile danışma masasından yardım talep edebilirler.

İletişim:

Elif Subaşı

Tel.: (0392) 630 1507

E-Posta:elif.subasi@emu.edu.tr

 

 

Kütüphaneciye Sor (?)

 

Danışma kütüphanecisi, yardım talep eden kulanıcılarımızı, gerekli durumlarda araştırma konularına göre uygun kütüphanecilere yönlendirmekte olup; kullanıcılarımız araştırmalarında yardım sağlamak için  doğrudan kütüphanecilerimizle de iletişime geçebilirler.  Kütüphanecilerimiz sorularınızı makul sürelerde cevaplandırmaya çalışacakları gibi, gerekli hallerde sizi danışma kütüphanecisine veya diğer herhangi bir uygun kütüphaneciye yönlendireceklerdir.

Kullanıcılarımız, bizzat kütüphaneye  gelerek, telefoniyen veya e-posta ile kütüphanecilerimizden yardım talep edebilirler.

Aşağıdaki listede; yardım konuları özetlenmiş olup, ilgili kütüphanecilerimiz ve iletişim bilgileri de verilmektedir.

Üyelik, Ödünç Alma ve Genel Kurallar
Online Katalog ve Sınıflama Sistemi

Elektronik Kaynaklar ve Online Veritabanları

Online Veritabanları Kullanıcı Eğitimi Kursları

Kütüphane Oryantasyonları ve Kullanıcı Eğitimi Kursları

Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)

Bilgisayar Hizmetleri

Kütüphane Web Sayfası

Kitap Koleksiyonu ve Kütüphanelerarası Ödünç Alma

Kitap Koleksiyonu ve Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

Yeni Kitap Talepleri ve Kütüphaneye Kitap Bağışları

Periyodik Yayınlar, Dergiler, Magazinler
Rezerv ve Danışma Kaynakları, Tez Koleksiyonu
Sekreterlik

 

 

 

ÜYELİK, ÖDÜNÇ ALMA VE GENEL KURALLAR:

Genel Kütüphane kuralları, üyelik,  ödünç alma,  geç iade, cezalar ve benzer konulardaki sorularınız için;

E-posta:besime.guresun@emu.edu.tr veya semen.donerci@emu.edu.tr veya Sertac.cavusoglu@emu.edu.tr

 

Tel.: (630) 2755, (630) 2290

Başa Dön

 

 

ONLİNE KATALOG VE SINIFLAMA SİSTEMİ (RAF DÜZENİ): 

Kütüphanemizin online katalog sistemini kullanarak, kitap veya diğer kaynakları arama, ve bulduğunuz kaynaklara raftan nasıl ulaşacağınız konularındaki sorularınız için;

E-posta: necla.cengizoglu@emu.edu.tr  

Tel.: (630) 1506, (630) 2740

Başa Dön

 

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR VE ONLİNE VERİTABANLARI:

Elektronik kaynaklar ve online veritabanları ile ilgili konulardaki sorularınız için (e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler, vb.);

E-posta:canay.ataoz@emu.edu.tr  veya  hatice.fidan@emu.edu.tr 

Tel.: (630) 2741, (630) 2715,  (630) 1510. 

Başa Dön

 

 

ONLINE VERİTABANLARI KULLANICI EĞİTİMİ KURSLARI:

Elektronik kaynaklar ve online veritabanları (e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler, vb.) ile ilgili sunulan eğitim kursları ile ilgili konulardaki sorularınız için;

E-posta: canay.ataoz@emu.edu.tr  

Tel.: (630) 2741

Başa Dön

 

KÜTÜPHANE ORYANTASYONLARI VE KULLANICI EĞİTİMİ KURSLARI:

Kütüphane oryantasyon programları ve kullanıcı eğitim kursları ile ilgili konulardaki sorularınız için;

E-posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1502

Başa Dön

 

 

ELEKTRONİK KAYNAKLARA UZAKTAN ERİŞİM (KAMPÜS DIŞI ERİŞİM):

Elektronik kaynaklara ve online veritabanlarına kampüs dışından erişim konularındaki sorularınız için;

E-posta: osman.soykan@emu.edu.tr   veya  arzu.talaykurt@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1417,  (630) 1508

Başa Dön

 

 

BİLGİSAYAR HİZMETLERİ:

 

Bilgisayar tabanlı hizmetler ve otomasyon sistemi ile ilgili konulardaki sorularınız için;  

E-posta: arzu.talaykurt@emu.edu.tr  veya  senal.amca@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1508,  (630) 2754

Başa Dön

 

 

KÜTÜPHANE WEB SAYFASI:

 

Kütüphane web sayfası ile ilgili konulardaki sorularınız için;  

E-posta: senal.amca@emu.edu.tr

Tel.: (630) 2754

Başa Dön

 

 

KİTAP KOLEKSİYONU VE KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ ALMA:

 

Kütüphane kitap koleksiyonları, özel bölümler, çalışma alanları ve kütüphanelerarası ödünç alma ve belge sağlama konularındaki sorularınız için; 

E-posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1502

Başa Dön

 

 

KİTAP KOLEKSİYONU VE KIBRIS GAZETELERİ ARŞİVİ:

Kütüphane kitap koleksiyonları, özel bölümler, çalışma alanları ve Kıbrıs Gazeteleri Arşivi konularındaki sorularınız için;

E-posta:  hasan.ozbafli@emu.edu.tr

Tel.: (630) 2387

Başa Dön

 

 

YENİ KİTAP TALEPLERİ VE KÜTÜPHANEYE KİTAP BAĞIŞLARI:

 

Kütüphaneye yeni kitap ve benzeri kaynak alımları ve kütüphaneye kitap ve benzeri kaynak bağışları ile ilgili konulardaki sorularınız için; 

E-posta: serife.yigitturk@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1503

Başa Dön

 

PERİYODİK YAYINLAR, DERGİLER, MAGAZİNLER:

 

Dergi ve magazin gibi periyodik yayınlar ile ilgili konulardaki sorularınız için;  

E-posta: yeliz.bicici@emu.edu.tr     

 

Tel.: (630) 2739

 

Başa Dön

 

 

 

REZERV VE DANIŞMA KAYNAKLARI, TEZ KOLEKSİYONU:

 

Rezerv ve Danışma Kaynakları Bölümü ile Tez Koleksiyonu konularındaki sorularınız için;

E-posta: elif.subasi@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1507

Başa Dön

 

 

SEKRETERLİK:

Kütüphane sekreterliğimize ulaşmak için;

E-posta: zuhre.turkoglu@emu.edu.tr

Tel.: (630) 1322

 

Başa Dön

 

 

4

Online Tam Metin Veritabanları

4

Online Bibliyografik Veritabanları

4

DAÜ Kurumsal Arşivi

4

Deneme Amaçlı Veritabanları

4

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

4

Elektronik Kütüphane Telif Hakları

4

Toplu Arama (Summon)

4

Katalog Tarama

4

E-Dergi Listesi (A-Z)

4

E-Kitaplar Listesi

4

Yeni Kitaplar

4

Basılı Dergiler

4

Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

4

Diğer Kütüphaneler

4

Kütüphane Üye Hesabı

4

Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)


Doğu Akdeniz Üniversitesi