Misyon ve Vizyon   Politikalar   Çalışma Saatleri   Koleksiyon ve Yerleşim   Personel   Kurallar   Kütüphane Tarihi Öneri Kutusu   Kitap Tavsiye Edin   Hizmetler

Kütüphanelerarası Ödünç Alma   AB Bilgi Merkezi   Kurumsal Üyelikler   Duyurular   Eğitim Kurslar             Danışma Masası   Kütüphane El Kitabı   Sanal Tur             Anasayfa 

                                

Kütüphanelerarası Ödünç Alma

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma Nedir ?

Kimler Yararlanabilir ?

Kütüphanelerarası Ödünç Alma Birimi - İletişim Bilgileri

Kütüphanelerarası Ödünç Alma İstekleri Nasıl Yapılır

Ödünç Alanın / İstek Sahibinin Sorumlulukları  

Ücretler: Nakliye, Posta, Fotokopi, vb.

Materyal Geliş Süresi  

Diğer Kütüphanelere Ödünç Verme

 

 

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ ALMA & BELGE SAĞLAMA İÇİN YARARLI KAYNAKLAR

 

Kaynak Adı

Bilgi

TÜBİTAK - ULAKBİM Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (Kitap aramaları için)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Belge Sağlama Sistemi (Dergi makaleleri aramak için)

Birleşik Kırallık (İngiltere) Milli Kütüphanesi

Online Computer Library Center (OCLC) WorldCat

Diğer Kütüphaneler (Kıbrıs, Türkiye ve Dünya)

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma Nedir

Kütüphanelerarası Ödünç Alma; kütüphanelerin, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda, kitap, makale veya benzeri materyalleri diğer kütüphanelerden '"kurumdan-kuruma" ödünç alma ve/veya ödünç verme faaliyetleridir.   

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti; araştırmacılara, uzaktaki bilgiye erişim imkânı yaratan değerli bir süreçtir. Bu sebeple kütüphanemiz, Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti için, Dünya’daki diğer bilgi merkezleri ile işbirliği yapmaya ve “bilginin paylaşılarak çoğalmasına” katkı sağlamaya önem vermektedir.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ile, Kütüphane koleksiyonumuzda mevcut olmayan kitap, makale veya benzeri materyaller, ödünç veya kopya olarak, yurt içi veya yurt dışındaki  diğer bilgi merkezlerinden, talep eden araştırmacılarımız için sağlanmaktadır.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ile ödünç alınan kitap veya diğer materyallerin ödünç süreleri genellikle kısa sürelidir (3-4 hafta). Uzun süreli veya dönemlik ödünç alma, Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti kapsamında mümkün değildir. 

Başa Dön

 

Kimler Yararlanabilir

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, öğrenci, akademik ve yönetsel personeli yararlanabilir. Kütüphanelerarası Ödünç Alma talepleri akademik / araştırma amaçlı olmalıdır.

Başa Dön

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma Birimi - İletişim Bilgileri

Kütüphanelerarası Ödünç Alma Birimi, kütüphanenin 2. katında bulunmaktadır ve hafta içi günlerde; 9:00 – 17:00 saatlerinde hizmet vermektedir.

Sorumlu Personel: Sn. Sevim Erol

Tel:(0392) 630 1502      E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Başa Dön

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma İstekleri Nasıl Yapılır

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanmak için, Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nun doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi veya sorumlu personelle iletişime geçilmesi gerekmektedir.  

Sorumlu Personel: Sn. Sevim Erol

Tel:(0392) 630 1502      E-Posta:sevim.erol@emu.edu.tr

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ile ödünç alınan herhangi bir kitap veya benzeri materyalin tahrip edilmeden bildirilen tarihte, Sorumlu Personel Sn. Sevim Erol'a teslim (iade) edilmesi ödünç alan kişiye aittir. Makale kopyaları veya online olarak sağlanan makalelerin geri iadesi gerekmez.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanmak için talep yapmadan önce, istediğiniz kaynağın (kitap, makale, vb.) kütüphanede olup olmadığından emin olunuz. Bu araştırmayı / aramayı yaparken şu kaynaklardan yararlanabilirsiniz;

Başa Dön

 

Ödünç Alanın / İstek Sahibinin Sorumlulukları

  • Kütüphanelerarası Ödünç Alma ile ödünç alınan herhangi bir kitap veya benzeri materyalin sorumluluğu, ödünç alana aittir.

  • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ile ödünç alınan herhangi bir kitap veya benzeri materyalin tahrip edilmeden bildirilen tarihte, iade edilmesi ödünç alan kişiye aittir.  

  • İstek Sahibi, Kütüphanelerarası Ödünç Alma ile getirtilen herhangi bir kitap veya benzeri materyali ödünç almadan önce kontrol etmelidir; iadede materyalde hasar tespit edilmesi durumunda sorumluluk ödünç alan kişiye aittir.

  • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ile ödünç alınan herhangi bir kitap veya benzeri materyalin, bildirilen iade tarihinde veya bu tarihten önce, teslim (iade) edilmesi ödünç alan kişiye aittir.

  • Gününde iadesi gerçekleşmeyen her türlü ödünç materyal için günlük gecikme cezası uygulanır. Bu ceza, iade tarihini izleyen her gün için 50 Kuruş’tur. Geç iade nedeni ile oluşacak ceza tutarının ödenmesi ödünç alan kişiye aittir.  

  • Ödünç alınan herhangi bir kitap veya benzeri materyalin kaybı veya tahribi durumunda, cezai işlem olarak; ya materyalin aynısını veya yeni edisyonunu kütüphaneye sağlamak Ödünç alan kişiye aittir. Bu iki seçenekten hiçbirisinin sağlanamadığı hallerde, kitabın güncel fiyatı tespit edilir ve bu fiyat Ödünç alan istek sahibinden tahsil edilir.

  • Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti ücretli olup, oluşan tüm masraflar (nakliye, posta, fotokopi, vb.) istek sahibine aittir. 

Başa Dön

 

Ücretler: Nakliye, Posta, Fotokopi, vb.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmeti kapsamında, herhangi bir kitap, makale veya benzeri   materyalin istek sahibine ulaştırılması sürecinde oluşan tüm masraflar (nakliye, posta, fotokopi, vb.) istek sahibine aittir.

Ø       Makale ve benzeri materyal sağlama ücreti: Fotokopi ücreti + posta ücreti

Ø Kitap ve benzeri materyal ödünç alma ücreti: Kitap ve benzeri materyalin diğer kütüphaneden getirilmesi +  kütüphanemizden iade için geri gönderilmesinden doğan posta/kargo ücreti  

Başa Dön

 

Materyal Geliş Süresi

Ø       Yurt içinden sağlanan ödünç kitap ve benzeri materyal ile makale kopyaları; özel kargo ile gönderilmekte olup, 3-7 günlük sürede kütüphanemize ulaşmaktadır.

Ø      Türkiye’den sağlanan ödünç kitap ve benzeri materyal: Özel kargo ile gönderilmekte olup, 5-10 günlük sürede kütüphanemize ulaşmaktadır.

Ø       Türkiye’den sağlanan makale ve benzeri materyal fotokopisi: Normal posta ve/veya özel kargo ile gönderilmekte olup,10-20 veya 5-10 günlük sürede kütüphanemize ulaşmaktadır.

Ø       Diğer ülkelerden sağlanan ödünç kitap ve benzeri materyal: Özel kargo ile gönderilmekte olup, 10-20 günlük sürede kütüphanemize ulaşmaktadır.

Ø       Diğer ülkelerden sağlanan makale ve benzeri materyal fotokopisi: özel kargo ile gönderilmekte olup, 3-10 günlük sürede kütüphanemize ulaşmaktadır.

Not: Materyal geliş süreleri  kesin  değildir; Posta servisinden kaynaklanan   ve  istek yapılan merkezlerdeki yoğunluktan dolayı gecikmeler olabilmektedir. 

Başa Dön

 

Diğer Kütüphanelere Ödünç Verme

DAÜ Kütüphanesi istekte bulunan diğer kütüphanelere; birçok kitap ve benzeri materyalini ödünç vermekte ve uygun makale ve benzeri kaynakların kopyalarını da göndermektedir.

Kütüphanemiz Yurt İçi (K.K.T.C. Üniversiteleri ) ve/veya yurt dışındaki Türkiye ve diğer ülkelerin bilgi kuruluşlarının materyal isteklerini karşılamaktan memnuniyet duymaktadır. Kütüphanelerarası Ödünç Alma kurumsal bir işlem olduğundan, istek sahibi kişilerin taleplerini ev sahibi  kurumları aracılığı ile yürütmeleri gerekmektedir.

DAÜ Kütüphanesi'nden istekte bulunacak kurumlar;

a)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nu doldurularak elektronik ortamda gönderebilir, veya

b)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden sorumlu personelimiz; Sn. Sevim Erol ile iletişime geçebilirler.Tel: (0392) 630 1502  E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

DAÜ Kütüphanesi Kütüphanelerarası Ödünç Alma Hizmeti Koleksiyon Ödünçleme Tablosu:

 Bölüm / Kaynak Adı                    Ödünç Verilme Durumu

Genel Kitap Koleksiyonu

Ödünç Verilebilir

Kıbrıs Köşesi

Ödünç Verilebilir

Karagil Koleksiyonu

Ödünç Verilebilir

Avrupa Bilgi Mekezi

Ödünç Verilebilir

Basılı Dergi Makalesi (Tek olarak)

Ödünç Verilebilir

Nadir Eserler Bölümü

Ödünç Verilmez

Müzik Koleksiyonu CDleri

Ödünç Verilmez

Süreli Yayınlar Bölümü

Ödünç Verilmez

Danışma Kaynakları

Ödünç Verilmez

Rezerv Kitaplar Bölümü

Ödünç Verilmez

Tez Koleksiyonu

Ödünç Verilmez

Görsel İşitel Materyaller

Ödünç Verilmez

Elektronik Kaynaklar (e-kitaplar, e-dergiler, e-makaleler, vb.)

Ödünç Verilmez

 Ø Kitap ve benzeri materyal ödünç talepleri: En fazla 5 kitap veya benzeri materyal 1 aylık süre için diğer kütüphanelere ödünç verilebilir. (KKTC, Türkiye ve diğer ülke kütüphaneleri).

 Ø Makale talepleri: Dergi makaleleri ve benzeri taleplerle ilgili olarak; sorumlu personelle iletişime geçilmesi gerekmektedir.  

Sorumlu Personel: Sn. Sevim Erol

Tel:(0392) 630 1502      E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Başa Dön

 

Kütüphanelerarası Ödünç Alma & Belge Sağlama İçin Yararlı Kaynaklar

 

TÜBİTAK - ULAKBİM ULUSAL TOPLU KATALOG (TO-KAT)

 TÜBİTAK-ULAKBİM ULUSAL TOPLU KATALOG (Kitap aramaları için)

TO-KAT Türkiye ve KKTC’deki birçok kütüphaneyi kapsamında tutan ulusal bir toplu katalogdur. Bu sayede katılımcı kütüphanelere ait katalog kayıtları tek bir arayüzde toplanarak, bu kayıtların toplu olarak taranabilmesine olanak sağlanmaktadır. TO-KAT’da yapacağınız arama sonucunda ödünç almak istediğiniz herhangi bir kitap, veya benzeri materyal için, DAÜ Kütüphanesi'nin Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu yöndeki istekleriniz için;

a)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nu doldurularak elektronik ortamda gönderiniz, veya

b)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden sorumlu personelimiz; Sn. Sevim Erol ile iletişime geçiniz. Tel: (0392) 630 1502   E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Başa Dön

 

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) / CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ (CABİM) -BİLGİ VE BELGE HİZMETLERİ- ULUSAL BELGE SAĞLAMA SİSTEMİ

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK-ULAKBİM) Belge Sağlama Sistemi (Dergi makaleleri aramak için)

Cahit Arf Bilgi Merkezi (CABİM): Cahit Arf Bilgi Merkezi'nde, ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla bilgi ve belge hizmetleri verilmektedir. Cahit Arf Bilgi Merkezi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime ve bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılması amacıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde temel araç olan basılı ve elektronik bilgi/belge hizmetlerini ülke çapında sunan tek merkezdir.

Bilgiye erişimde teknolojik kolaylıklar sunan Cahit Arf Bilgi Merkezi koleksiyonu ile 14.500'den fazla elektronik dergiye, 40.000.000'den fazla bibliyografik kayıta, 775.000'den fazla uluslararası bildiriye ve yaklaşık 1800 standarda çevrim içi erişim mümkündür.

Belge Sağlama Hizmetleri: Belge Sağlama Hizmetleri, Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS) üzerinden yürütülmektedir.

Ulusal Belge Sağlama Sistemi (UBSS): UBSS; "Uzaktan Belge Sağlama" isteği yapmak için kullanılan sistemdir. Kullanıcılar, UBSS'yi kullanarak ULAKBİM'e gelmeden makale vb. isteği yapabilirler. Makale fotokopileri, kullanıcılara posta ya da kargo aracılığı ile iletilmektedir. Ayrıntı için; [Bağlan]

ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama Sistemi ile makale kopyası sağlamak için DAÜ Kütüphanesi'nin Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu yöndeki istekleriniz için;

a)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nu doldurularak elektronik ortamda gönderiniz, veya

b)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden sorumlu personelimiz; Sn. Sevim Erol ile iletişime geçiniz. Tel: (0392) 630 1502   E-Posta:sevim.erol@emu.edu.tr

  Ø ULAKBİM Belge Sağlama Sistemi içerisinde, kişisel bir Üye Hesabı açtırabilir ve belge sağlama işlemlerinizi kişisel olarak da yürütebilirsiniz. (Hizmet Ücretlidir)

Başa Dön

 

BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE) MİLLİ KÜTÜPHANE

(BELGE SAĞLAMA MERKEZİ)

The British Library Document Supply Center

Birleşik Krallık Milli Kütüphanesi 1973'de kurulmuştur. Kütüphane koleksiyonu, Bilim-Teknik, Tıp, İnsan Bilimleri, vb. konularda, birçok dilde eserleri içermektedir. Koleksiyon; dergi, kitap, konferans, rapor, patent, tez, resmi belge, müzik eseri, görsel materyal, vb. kaynaklardan oluşmaktadır.  Bu kaynakların hemen hepsinin bibliyografik künyeleri online katalogda arama yapılarak görülebilir.

Main Catalogue: Integrated Catalogue 13 milyon üzerinde kitap kaydı yanında; dergi, müzik eseri, harita ve gazete gibi kaynaklara ait kayıtları da içermektedir.

Ø Kütüphanenin web üzerindeki tüm online katalogları'na erişebilirsiniz.

Birleşik Krallık Milli Kütüphanesi’nden herhangi bir kitap, makale veya benzeri materyali sağlamak için DAÜ Kütüphanesi'nin Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu yöndeki istekleriniz için;

a)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nu doldurularak elektronik ortamda gönderiniz, veya

b)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden sorumlu personelimiz; Sn. Sevim Erol ile iletişime geçiniz. Tel: (0392) 630 1502   E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Ø Kütüphaneden, makale kopyası, konferans metni kopyası, veya herhangi bir kitabın içinden bir bölümün kopyası kişisel başvuru ile de sağlanabilmektedir (Hizmet Ücretlidir). Ayrıntı için;  [Bağlan]  

Başa Dön

 

OCLC WorldCat

 

WorldCat: Dünya kütüphanelerine açılan pencere

OCLC WorldCat dünya çapında binlerce kütüphaneye ait kitap ve benzeri materyalin bibliyografik kayıtlarını tek bir arayüzde toplayan bir birleşik katalogdur. WorldCat’de yapacağınız arama sonucunda tespit ettiğiniz herhangi bir kitap, makale veya benzeri materyali sağlamak için, DAÜ Kütüphanesi'nin Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu yöndeki istekleriniz için;

a)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nu doldurularak elektronik ortamda gönderiniz, veya

b)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden sorumlu personelimiz; Sn. Sevim Erol ile iletişime geçiniz. Tel: (0392) 630 1502   E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Başa Dön

 

DİĞER KÜTÜPHANELER (Kıbrıs, Türkiye ve Dünya)

Diğer Kütüphaneler

Diğer kütüphanelerden herhangi bir kitap, makale veya benzeri materyal sağlamak için, DAÜ Kütüphanesi'nin Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu yöndeki istekleriniz için;

a)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma Formu'nu doldurularak elektronik ortamda gönderiniz, veya

b)     Kütüphanelerarası Ödünç Alma hizmetinden sorumlu personelimiz; Sn. Sevim Erol ile iletişime geçiniz. Tel: (0392) 630 1502   E-Posta: sevim.erol@emu.edu.tr

Başa Dön

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi

4

Online Tam Metin Veritabanları

4

Online Bibliyografik Veritabanları

4

DAÜ Kurumsal Arşivi

4

Deneme Amaçlı Veritabanları

4

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

4

Elektronik Kütüphane Telif Hakları

4

Toplu Arama (Summon)

4

Katalog Tarama

4

E-Dergi Listesi (A-Z)

4

E-Kitaplar Listesi

4

Yeni Kitaplar

4

Basılı Dergiler

4

Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

4

Diğer Kütüphaneler

4

Kütüphane Üye Hesabı

4

Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)