Misyon ve Vizyon   Politikalar   Çalışma Saatleri   Koleksiyon ve Yerleşim   Personel   Kurallar   Kütüphane Tarihi   Öneri Kutusu   Kitap Tavsiye Edin   Hizmetler  

Kütüphanelerarası Ödünç Alma   AB Bilgi Merkezi   Kurumsal Üyelikler   Duyurular   Eğitim Kursları   Danışma Masası   Kütüphane El Kitabı   Sanal Tur             Anasayfa   

                                

Politikalar

Elektronik Kaynaklar (Veritabanları)
Kütüphane Üyeliği
Kaynaklara Erişim ve Ödünç Verme
Kataloglama ve Raf Düzeni
Online Katalog Terminalleri Kullanım Politikası
Telif Hakları
Güvenlik
İnternet Kullanımı
Kullanıcı Eğitimi Rehberlik ve Talimatlar
Koleksiyon Geliştirme ve Bağış Kitaplar
Kütüphanelerarası Ödünç Alma
İşbirliği
Çalışma Mekanları

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR (VERİTABANLARI)                     Başa Dön

Elektronik (Sayısal) Kütüphane kullanıcılarından, yayıncıların telif haklarına saygı   göstermeleri beklenmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ile yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, elektronik ortamdaki tam metin bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde DAÜ Kütüphanesi`nin ilgili veritabanına erişimi kesilebilir. Veritabanlarından tam metin dergi indirme işlemi sadece eğitim amaçlı mümkündür. Ticari ve/veya  farklı birtakım amaçlar için bu imkân kullanılamaz. Elektronik kaynaklarımız esasen, online tam metin dergi erişimi ile bibliyografik bilgi erişimi sağlayan kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Elektronik kaynak seçiminde, fakülte ve bölümlerin istek, görüş ve önerileri esas kabul edilmektedir. Yaşadığımız teknolojik çağda her geçen gün elektronik kaynak formatları çeşitlenmekte ve çoğalmaktadır. Günümüz dünyasında bilginin süratle dijitalleşmesi (sayısallaşması) beraberinde elektronik kaynak seçiminde oldukça kapsamlı incelemeyi mecbur kılmaktadır. Bu sebeple, her tür bilgi materyalinin seçiminde olduğu gibi, elektronik kaynaklarda da kütüphaneci - akademisyen işbirliği tercih edilmektedir. Kütüphane olarak, özellikle süreli yayınlarda, bilgi materyali olarak elektronik ortamın basılı ortama göre daha fazla tercih edilir bir konuma gelmesini yerinde ve teknolojinin doğru kullanımı olarak yorumlamaktayız.     

KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ                                                     Başa Dön   

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli; kayıt -başvuru- işlemlerini tamamlayıp kütüphane üyesi olabilirler. -Kütüphane üyeleri, kütüphaneden kitap ve benzeri materyalleri ödünç alma hakkına sahiptirler-.

Üyelik başvurusu için gereken 'üyelik kayıt formları' Kütüphane Dolaşım Masası’ndan / 1.kat temin edilebilir. Başvurular şahsen yapılmalıdır. Kayıt formunu kendi el yazınızla doldurup, imzalayıp; Dolaşım Masası’na iletmeniz gerekmektedir.  

Bilgi için; Dolaşım Masası, tel.:(0392) 630 2755, (0392) 630 2290 e-mail: arzu.yilmaz@emu.edu.tr.

KAYNAKLARA ERİŞİM VE ÖDÜNÇ VERME                                           Başa Dön

Kütüphane koleksiyonumuz, üniversite personeli, öğrenci ve öğretim görevlileri yanında tüm halkımıza açıktır. Kitap ödünç alma hakkı, Kütüphane üyeleri -DAÜ öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel personeli- ile  sınırlandırılmıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli; kayıt -başvuru- işlemlerini tamamlayıp kütüphane üyesi olabilirler.       

Kitap ödünç alan üyelerimizden, ödünç alınan kitap / kitapları zamanında iade etmeleri ve ödünçleme sürecinde belirtilen kurallara uygun hareket etmeleri beklenmektedir. Bu sayede okuyucularımız, kütüphanemizin kitap dolaşım hizmetlerinin kaliteli ve işlevsel bir düzeyde yürütülmesine katkıda bulunacaklardır.

Toplumumuzun bilgi-kültür donanımının artmasına yardımcı olmak ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığını edindirmek amacı ile halkın kütüphane hizmetlerinden azami düzeyde faydalanabileceği imkânları, geliştirerek artırma hedefindeyiz. 

KATALOGLAMA VE RAF DÜZENİ (TASNİF SİSTEMİ)                     Başa Dön

Kütüphanemizde, tüm bilgi kaynakları bilimsel mesleki standart sistemlere dayalı olarak kataloglanmakta ve sınıflandırılmaktadır (Raf düzenlemesi). Kataloglama hizmetlerimizde, Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (Anglo American Cataloguing Rules 2), Sınıflama hizmetlerimizde de; Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification) kullanılmaktadır.

ONLINE KATALOG TERMİNALLERİ KULLANIM POLİTİKASI      Başa Dön

 

  Kütüphane Kataloğuna, kütüphane binasında 2. ve 3. katlarda kurulmuş Online Katalog Terminalleri vasıtası ile erişilebildiği gibi, kütüphane sayfasından da online katalog arama hizmetine ulaşılabilir.

 • Online Katalog Terminalleri (katalog arama bilgisayarları) kütüphane kaynaklarına erişim amaçlı sunulmaktadır, internet faaliyetlerı için kullanılamazlar.
 • USB  girişi -flash disk kullanımı- servis dışıdır.
 • Katalog arama sonuçlarınızı, katalog terminalleri ile; @emu.edu.tr uzantılı DAÜ e-posta adresinize gönderebilirsiniz.
 • Kütüphanenin internet ve bilgisayar hizmetlerinden yararlanmak için zemin katta bulunan; Online Veritabanları ve Görsel İşitsel Materyaller Bölümü’ne başvurunuz.
TELİF HAKLARI                                                                                                     Başa Dön

Kütüphanemiz, yazarların ve yayıncıların telif haklarına saygılıdır. Telif haklarına aykırı durumdaki dökümanları koleksiyonumuza katmamaya özen göstermekteyiz. Bunun yanı sıra koleksiyonumuzdaki herhangi bir eserin ticari gayelerle kopyalanarak çoğaltılması kesinlikle kurallarımıza aykırıdır. Veritabanlarımız sayesinde online tam metin dergi erişimlerinde de yayıncıların telif hakları bulunmaktadır. Kütüphanemizin ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve yayıncılar ile yaptığı lisans sözleşmesi gereği veritabanı kapsamındaki bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde kütüphanemizin ilgili veritabanına erişimi kesilebilecektir. 

GÜVENLİK                                                                                                                  Başa Dön

Kütüphaneye ait tüm araç-gereç ve bilgi kaynakları, elektronik güvenlik sistemi ve kamera desteği ile koruma altına alınmış olup, kütüphane mekanları güvenlik kameraları ile gözlenmektedir. Kütüphane materyallerinden faydalanan her birey yararlandığı materyali korumakla yükümlüdür. Kütüphane üyeleri ödünç aldıkları herhangi bir bilgi kaynağını, yıpratmadan ve/veya üzerine herhangi bir yazı yazmadan geri iade etmek zorundadırlar. Kütüphaneyi kullanan her bireyden, koleksiyonumuzun gelecek nesillere eksiksiz olarak sunulmasına imkân sağlayacak, duyarlı davranış ve sorumluluk bilinci beklenmektedir.

Kütüphane çıkış kapısında, kütüphane malzemesini korumak amacı ile görevliler tarafından çanta ve benzeri eşyalarınızın kontrolü istendiğinde, lütfen, güvenlik amaçlı yapılan bu kontrollerde, çanta ve benzeri eşyalarınızı açarak görevlilere yardımcı olunuz.

DİKKAT: Ödünç alma işlemlerini kurallara uygun olarak tamamlamadan ve/veya izinsiz, hiçbir Kütüphane materyalini bina dışına çıkarmayınız. Ödünç alma işlemi kurallara uygun olarak tamamlanmamış ve/veya izinsiz, herhangi bir kütüphane materyalini bina dışına çıkarmak üzere tesbit edilen okuyuculara, Üniversite tarafından disiplin işlemleri uygulanabilir.

İNTERNET KULLANIMI                                                                                      Başa Dön

Okuyucularımız, eğitim ve araştırma amaçlı olmak kaydı ile internet kullanımına yönelik imkânlarımızdan faydalanabilmektedirler. Veritabanları ve Görsel İşitsel Materyaller Bölümü’nde yerleştirdiğimiz internet bağlantılı bilgisayarlar vasıtasıyla verdiğimiz  hizmetimizin esas amacı, elektronik kaynaklarımıza (Online Veritabanları, CD  rom, disket, vb.) erişimi sağlamak ve bu kaynakların kullanımına yönelik sürekli bir kullanıcı eğitimi gerçekleştirmektir. Kütüphane'nin diğer alanlarında da mevcut internet hizmetinden yararlanılabilir.

İNTERNET & BİLGİSAYAR KULLANIM POLİTİKASI

Kullanıcılar, aşağıdaki kuralları; okumak, anlamak ve uygulamakla sorumludurlar.

 • İnternet ve Bilgisayar hizmeti, eğitim ve araştırma amaçlı olarak sunulmaktadır.
 • İnternet ortamındaki bilgilerin, içeriği konusunda Kütüphane sorumlu değildir.
 • Bilgisayar kullanımı; "ilk gelen ilk kullanır" şeklindedir. Önceden ayırtma yapılmaz.
 • Kütüphane personeli gerekli gördüğünde, kullanıcıya İnternet ve Bilgisayar Kullanım Politikası’nı hatırlatarak müdahale edebilir.
 • Kütüphane bilgisayarları ile online sohbet yapılamaz ve bilgisayar oyunu oynanamaz.
 • Kullanıcılar lisans anlaşmaları ve telif hakları yasalarına aykırı uygulama yapamazlar.
 • Kullanıcılar, kaynak göstermeden çalışmalarına alıntı yapmamalıdırlar.
 • Kullanıcılar kişisel veri depolama alanlarına (CD, Disket vb.) veri indirirken olası bir arıza veya veri kaybı durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.
 • Kullanıcılar, bilgisayar teçhizatına veya yazılıma zarar vermemelidirler.
 • Kullanıcılar, isim, adres veya kredi kart bilgisi gibi özel bilgilerini, bilgisayar ve internet ortamında yazma konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Kişiler özel bilgilerini korumakla sorumludurlar. Kütüphane bu yönde sorumluluk kabul etmez.
 • Pornografik sayfalara giriş ve pornografik materyal izleme veya gönderme yasaktır.
 • Ticari amaçlı internet ve bilgisayar kullanımı kesinlikle yasaktır.
KULLANICI EĞİTİMİ, REHBERLİK VE TALİMATLAR                       Başa Dön

Okuyucularımızın kütüphane hizmetlerinden kolayca ve bilinçli olarak faydalanabilmeleri için kütüphanemizde, kullanıcı eğitimine yönelik programlar sunulmakta ve personel  desteği ile rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Sözkonusu hizmetlerimiz, yazılı talimatlarla ve web sayfamız aracılığı ile desteklenmektedir.

KOLEKSİYON GELİŞTİRME VE "BAĞIŞ" KİTAPLAR                         Başa Dön

DAÜ Kütüphanesi, esas hedef olarak, öğrenci ve öğretim görevlilerimizin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile görev yapmaktadır. Bu amaçla, koleksiyonumuzu sürekli olarak geliştirmekteyiz. Kaynak seçimi ve kolekiyon geliştirme politikamızda, esasen Fakülte ve Yüksekokullarımızın talepleri belirleyici olmaktadır. Bu doğrultuda kaynaklar satın alma yolu ile kütüphanemize sağlanmaktadır.  

Koleksiyon zenginliğinin artması için, “Bağış” yolu ile de  kaynak sağlamaktayız.

K
ütüphanemize bağışlanan her türlü bilgi kaynağı değerlendirilip, uygun olanlar koleksiyonumuza dahil edilmektedir. Kütüphane koleksiyonumuza dahil etmeyi uygun görmediğimiz bağış kaynaklar, hitap ettikleri okuyucu düzeyine göre sınıflandırılarak, uygun kütüphanelere (ilkokul, orta okul, halk kütüphanesi… vb.) tarafımızdan aktarılmaktadır (bağışlanmaktadır). Kütüphanemize bağışlanan kitap ve benzeri kaynakların, tarafımızdan başka kurumlara aktarılması uygun değil ise - broşür, fotokopi kitap, makale fotokopisi, muhtelif dergi… vb.- bu kaynaklar; ihtiyaç duyan okuyucuların bireysel kullanımına olanak yaratmak için, Kütüphane girişinde “İsteyen Alabilir” (Take One) şeklinde okuyuculara sunulur.

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ ALMA                               Başa Dön

Kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan kitap ve/veya makalelerin, yurt içi veya yurt dışındaki  diğer bilgi merkezlerinden  sağlanması yolu ile de okuyucularımıza hizmet sunulmaktadır.

“Kütüphaneler arası Ödünçleme” hizmeti,  araştırmacılara, uzaktaki bilgiye olabildiğince hızlı ve kapsamlı erişim imkânı sağlayan bir süreçtir. Bu sebeple  “Kütüphaneler arası Ödünçleme” hizmetleri için, dünyadaki diğer bilgi merkezleri ile işbirliği yapmaya ve “bilginin paylaşılarak çoğalmasına” katkıda bulunmaya önem vermekteyiz.  

Kurumlar düzeyinde ve/veya kişisel olarak konu ile ilgili daha detaylı bilgi için iletişim adresi :     

e-mail : sevim.erol@emu.edu.tr          Tel.:   0392 630 1502

İŞBİRLİĞİ                                                                     Başa Dön

Kütüphanemiz bilimsel kalkınmayı evrensel bir kazanım olarak algıladığından, bilgi kuruluşları ile işbirliği yapmakta ve imkânlar dahilinde, kaynaklarını dünya ile paylaşmaktadır. İşbirliği sayesinde, Üniversitemizin yayınları dünyaya tanıtılırken, diğer bilgi kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına ulaşım da kolaylaşmaktadır.   

ÇALIŞMA MEKÂNLARI                                                                                       Başa Dön

Kütüphanemizin tüm alanlarında çalışma ortamları mevcuttur. Yaklaşık “1000” kişilik oturma kapasitesi ile Kütüphanemiz, her okuyucunun ihtiyaç duyduğunda, çalışma yapmak için uygun bir yer bulabilmesine imkân yaratmıştır. Tüm çalışma mekânlarında olabildiğince sessiz bir atmosfer tercih edilmektedir. Sesli grup çalışması veya bir başka şekilde bu atmosferi bozucu davranışlara Müdürlüğümüzce kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Kütüphanemizde sessizliği sağlamaya yönelik olarak anons sistemi kullanılmakta; bizzat gürültüye sebep olan kişilere gerektiğinde sözlü uyarılarda bulunulmakta ve uygun bölümlerde yazılı talimatlar kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI KULLANIM KURALLARI:

·         Çalışma alanlarında, “yer tutma” yapılamaz. Çalışma masalarında, 30 dakikadan fazla sahipsiz bırakılan kişisel eşya, kitap veya herhangi bir malzeme  Kütüphane personelince toplanarak Danışma Masası’nda tutulabilecektir.

·         Kişisel eşyalar hiçbir zaman sahipsiz bırakılmamalıdır.

·         Kütüphane Müdürlüğü sahipsiz bırakılan kişisel eşyalarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Kişisel eşyalarla ilgili herhangi bir kayıp, hasar veya çalıntı durumunda Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

 
 

4

Online Tam Metin Veritabanları

4

Online Bibliyografik Veritabanları

4

DAÜ Kurumsal Arşivi

4

Deneme Amaçlı Veritabanları

4

Serbest Erişimli E-Kaynaklar

4

Elektronik Kütüphane Telif Hakları

4

Toplu Arama (Summon)

4

Katalog Tarama

4

E-Dergi Listesi (A-Z)

4

E-Kitaplar Listesi

4

Yeni Kitaplar

4

Basılı Dergiler

4

Kıbrıs Gazeteleri Arşivi

4

Diğer Kütüphaneler

4

Kütüphane Üye Hesabı

4

Uzaktan Erişim (Kampüs Dışı Erişim)


Doğu Akdeniz Üniversitesi