Skip Navigation LinksAnnouncements
All Announcements

Request a Library Training Session and Learn More About The Library !

Published Date: Friday, 4 May 2018

 
Dear Students,

Request a Library Training Session
&
Learn more about the library !

The Library offers training courses on library usage. You can participate individually or in groups of 2-10 to these training sessions.

Library User Training Courses, Application Page

Training Topics: General Introduction, library rules, regulations, services, library tour, finding resources in the library, online databases and electronic resources, e-journals, e-books, etc.

Note: For details please call; 630 1502   

Library Website:  http://library.emu.edu.tr

Best Regards.

EMU Özay Oral Library


Değerli Öğrencilerimiz,

Kütüphane Eğitim Kurslarına Katılın
&
Kütüphaneyi tanıyın !

Kütüphanemizi tanıtmak amacı ile
düzenlenen eğitim kurslarına bireysel veya
2-10 kişilik gruplar halinde katılabilirsiniz.

Kullanıcı Eğitimi Kursları, Başvuru Sayfası

Eğitim Konuları: Genel bilgi, kurallar,hizmetler,
kütüphane turu, kütüphan e-kaynaklarını
 arama/bulma, online katalog, rafdüzeni, Online veritabanları ve elektronik kaynaklar,
 e-dergiler, e-kitaplar vb.

Not: Detaylı bilgi için; 630 1502

Kütüphane Web Sayfası: 
 http://library.emu.edu.tr

Saygı ile.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi