Serbest Erişimli E-Kaynaklar

 Serbest erişimli elektronik kaynakların kullanımı internet ortamında serbest ve ücretsizdir. DAÜ Kütüphanesi, bu kaynaklardaki içerikle ilgili sorumlu değildir. İnternet ortamındaki bilgiler, Kütüphanemizin kontrolünde olmadığından; internette bulunan bir bilginin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği, vb. konularda Kütüphanemiz sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların internette buldukları bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini inceleyip değerlendirmeleri gerekmektedir.

Türüne Göre Elektronik Kaynaklar :
Lütfen, araştırma yapmak istediğiniz kaynak türünü aşağıdaki listeden seçiniz

ARAMA MOTORLARI –BİLİMSEL

ARAMA MOTORLARI –BİLİMSEL                                                                                                  

Google Scholar    Konu: Genel, Çok Konulu
Araştırma ile ilgili her konuda, hakemli bildiriler, tezler, kitaplar, özler ve teknik raporları da içeren bilimsel literatürü tarama olanağı sağlar. Akademik yayıncılar, mesleki dernekler, önbaskı koleksiyonları ve üniversitelerin web sitelerindeki makaleleri bulur. (Bulunan makale ve diğer dökümanların bir kısmına tam metin erişim sağlar)

OAIster : Union Catalog of Digital Resources  
 Dijital kaynakların toplandığı bir toplu katalog özelliği taşıyan OAIster, 12 milyona yakın kayda erişim sağlamaktadır.

BASE:Biefeld Academic Search Engine    
 Biefeld Üniversitesi'nin hazırladığı çok disiplinli bir akademik arama motorudur.

The Virtual Library  
Web kaynaklarını kataloglayan bir arama motorudur.

USA Government Science Portal                        

Find Article in BNET  
Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.

Dogpile 
Arama motorlarını tek arayüzde hizmete sunar.    

The Internet Public Library  Konu: Genel, Çok Konulu

DMOZ Open Directory Project   
"Açık Dizin Projesi", web kaynaklarının dizinidir.

TechXtra Konu: Mühendislik + Matematik    
İçeriğinde önemli web siteleri, kitaplar, güncel endüstri haberleri, iş duyuruları, e-dergiler, teknik raporlar, güncel araştırma duyuruları, tezler ve benzeri kaynaklar bulunmaktadır.

Scirus : For Scientific Information Only   Konu: Fen Bilimleri  
İnternet üzerinde  kapsamlı bilimsel arama motoru olan Scirus, 415 milyonun üzerinde bilimsel Web sayfasını tarayarak; web üzerindeki bilimsel, akademik, teknik ve tıpla ilgili verilere, güncel raporlara, hakemli makalelere, patentlere ön basımlara ve dergilere erişim sağlar.          

Athenus : The Engineering and Science Search Engine       Konu: Fen Bilimleri+Mühendislik   


AÇIK DERS MALZEMELERİ & AÇIK ERİŞİM SİTELERİ

OpenCourseWare Consortium  Konu: Genel, Çok Konulu
OpenCourseWare uluslararası düzeyde yüzlerce üniversitenin üyesi olduğu, eğitim amaçlı dökümanlar (ders notları, ders videoları, eğitsel metinler, vb.) sunan bir akademik projedir.  

Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi – YAAP
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin Açık erişimli kurumsal arşivlerini içeren bir arşivdir. İçeriğinde onbinlerce tam metin erişimli akademik makale, kitap, tez, rapor, ve benzeri yayınlar bulunmaktadır.

Turkish OpenCourseware Consortium   
Ulusal çaplı, bir açık ders malzemeleri konsorsiyumudur. 50 den fazla Türkiye ve KKTC üniversiteleri konsorsiyuma üyedir. Konsorsiyumun amacı; üniversite araştırmacılarına ve öğrenmek isteyen herkese, eğitim amaçlı akademik dökümanlar (ders notları, ders videoları, eğitsel metinler, vb.) sunmaktır.  

Open Yale Univ. Courses   
Columbia University, Interactive 
California State Univ. Online Course Materials 
Michigan Univ. Open Course Materials

Univ. of Massachusetts Boston OpenCourseWare                        

Notre Dame OpenCourse Ware   
MIT Online Course Materials 
Utah State OpenCourseWare  
Başa GitWestern Oregon Univ. Course Materials                                       

Athabasca Univ. Online Courses            
Oxford Univ. Text Archive   
University of Nottingham
University of Essex Course Materials 
Fulbright School OpenCourseWare       

University of Aberdeen Course Materials 
University of Tokyo                                                          

Registry of Open Access Repositories (ROAR)  
OpenDOAR : The Directory of Open Access Repositories
Open Culture 

Registry of Open Access Repositories (ROAR)
ROAR, açık arşiv sitelerinin listesini verir.

OpenDoar : The Directory of Open Access Repositories 
OpenDOAR, açık arşiv sitelerinin listesini verir.

The European Library  
Avrupa'daki 40 civarında milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.

DRIVER : Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research
Driver; oluşturduğu bilgi ağı ile, tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunan; AB Komisyonu tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir.

Caltech Collection of Open Archives (CODA) 
CogPrints : Cognitive Sciences E-print Archive 

Open Learn 
 OpenLearn; öğrenci ve eğitmenler için, eğitim kaynaklarına serbest erişim sağlayan bir açık arşivdir.

Academic Earth
Önemli üniversitelerden akademik kurs ve ders videoları sunmaktadır.    

Higher Intellect 
Higher Intellect, çeşitli konularda 200,000'in üzerinde döküman sunmaktadır.

Humanities Text Initiative                                                                    

Documentation Project  Konu: Edebiyat, Tarih
Famous Poets and Poems Konu: Edebiyat, Şiir
Folklore and Mythology E-Texts  Konu: Mitoloji, Folklor 

RePEc (Research Papers in Economics) Konu: Ekonomi  
RePEc, Ekonomi alanında tam metin elektronik yayın sunan bir açık erişim kaynağıdır.

Open Humanities Press   Konu: İnsan Bilimleri
Open Humanities Press, İnsan Bilimleri alanında; kitap, dergi, vb. yayınlarla açık arşiv sunan uluslararası nitelikte bir yayıncıdır.

The Public Library of Law (PLOL) Konu: Hukuk
E-Print Network   Konu: Fen Bilimleri  

arXiv.org Konu: Fen Bilimleri  
Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklara tam metin erişim sağlar.

The Electronic Library of Mathematics  Konu: Matematik 
European Mathematical Society tarafından yayınlanan bir kısım kitap, dergi ve konferans tutanaklarına erişim sunar.

Europeana  Konu: Genel, Avrupa 
Avrupa'daki kütüphane ve müzelerde bulunan; çesitli döküman, görüntü, ses ve video türü kaynakları içerir.

Archive of European Integration (AEI)   Konu: Avrupa Birliği  

UNESCO Documents and Publications   Konu: Genel, UNESCO 
UNESCO'nun 1945'den günümüze yayınlarını içerir. Bir kısmı tam metin erişime açıktır.

The World Bank Group  Konu: Genel, Dünya Finans       

World Bank : WDI Online (World Development Indicators)
World Bank : GDF Online (Global Development Finance)
World Bank: ADI (Africa Development Indicators)
World Bank: GEM (Global Economic Monitor)

Digital South Asia Library (DSAL)Konu: Genel Dökümanlar, Asya
DSAL, Güney Asya konulu bir dijital arşivdir. Kapsamında her türlü kaynak –kitap, dergi, harita...vb.bulunmaktadır.                                                                                                                                    

PANDORA : Australia's Web Archive  Konu: Genel Dökümanlar, Avusturalya     

E-LIS : E-Prints in Library and Information Science    Konu: Kütüphanecilik   
Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim konularında açık arşivdir.

Digital Library of İnformation Science and Techn. (DLIST)   Konu: Bilgi Bilim   
BBC : Open News Archive   Konu: Genel 
ArchNet : Architecture   Konu: Mimarlık
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi    Konu: Türk Dili + Türk Edebiyatı
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bir uzmanlık kütüphanesidir. Kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.

Türk Öyküleri Sandığı   Konu: Türk Edebiyatı  
Türk Öyküleri Sandığı'nda; Türk Halkbilimi ve Edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzlar sunulmaktadır.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı E-Kütüphane Konu: Sosyal Bilimler + Planlama  
Mevzuat Bilgi Sistemi   Konu: Hukuk + Kanun, Türkiye


E-DERGİLER    

E-DERGİLER                                                                                                                                                       

Directory Of Open Access Journals (DOAJ)  Konu: Genel, Çok Konulu
Disiplinlerarası içerikte bir kaynaktır; çeşitli konularda tam metin dergileri kapsamaktadır.

Gateway For Free E-journals  
Çeşitli konularda tam metin dergileri kapsar.

Library of Congress, Electronic Journals Library  
Electronic Journals Library kapsamında, serbest erişilebilen tam metin dergi makaleleri bulunmaktadır.

Internet Library of Early Journals
18. ve 19. yüzyıllara ait bazı seçilmiş dergileri içerir. Bu dergiler şunlardır; Gentleman's Magazine, The Annual Register, Philosophical Transactions of the Royal Society, Notes and Queries, The Builder ve Blackwood's Edinburgh Magazine.

Hindawi Publishing Corporation  Konu: Fen Bilimleri  

ABC Chemistry  Konu: Kimya 
Kimya alanında bir kısım dergiye tam-metin erişim sağlar.

Free Medical Journals  Konu: Tıp
BioMed Central : The Open Access Publisher  Konu: Fen Bilimleri + Teknoloji + Tıp  
PbioMed Central'ın yayınladığı 200 civarındaki dergiye tam metin erişim sağlar.

PLOS:Public Library Of Science Konu: Fen Bilimleri + Tıp  
Açık erişimli Fen Bilimleri ve Tıp konulu dergileri kullanıma sunar.

ERIC : Education Resources Information Center  Konu: Eğitim  
ERIC eğitim alanında online bir kütüphanedir. İçeriğinde 1 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt bulunmaktadır. İçeriğindeki birçok dergi makalesi ve benzeri kaynağa tam metin erişim de sağlamaktadır.

JURN Konu: Güzel Sanatlar & İnsan Bilimleri 
JURN, Güzel Sanatlar ve İnsan Bilimleri alanında açık erişimli dergileri indeksler ve kullanıma sunar.                                                                                                            

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)   Konu: Fen Bilimleri + Müh.
 1922'den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içermektedir. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  Konu: Sosyal Bilimler 
2002'den günümüze Sosyal Bilimler alanında Türkiye'de yayınlanan dergileri içermektedir. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı  Konu: Yaşam Bilimleri
2001'den günümüze Tarım, Hayvancılık, Orman Bilimleri ve Biyoloji alanlarında Türkiye'de yayınlanan dergileri içermektedir. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı    Konu: Tıp
1996'dan günümüze Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, vb.) alanında Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

E-KİTAPLAR  

Google Books    Konu: Genel, Çok Konulu
Google Books'da arayıp bulduğunuz bir kitap, eğer telif hakları kapsamı dışında ise veya Google yayıncıdan izin almışsa; kitabın bir bölümünü ve bazen tümünü görme imkanınız vardır.

RapidSearch   
Yazılımlar, Kitaplar, Filimler, Oyunlar, Senaryolar ve daha birçok kaynağa yüzde yüz ücretsiz erişim sağlar.

The Open Library    
Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Project Gutenberg   
1971 yılında kurulan Project Guttenberg (PG) Dünyanın en eski dijital kütüphanesi olup, kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla hizmet verir.

Internet Archive : Million Book Project       
The Internet Archive : Million Book Project, yirminin üzerinde kurumun işbirliği ile oluşturulmuştur. Amacı; araştırmacılara, tarihçilere, engelli kişilere ve genel halka tarihih eserleri dijital formatta sunmaktır.

Digital Book Index 
Elektronik kitap ve çeşitli dökümanlara tam metin erişim sunan bir birleşik katalogdur.

E-Books Directory  
Serbest erişimli e-kitap, döküman ve akademik kurs metinlerini listeler ve bu kaynaklara tam metin erişim sağlar.                                                               

Web Books Publishing     
Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

The Online Books Page 
Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

ManyBooks 
Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

FreeFictionBooks  

Free E-Books 
 Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

MUNSEYS  
Serbest erişimli geniş bir elektronik kitap arşividir. Serbest çalışmalar yanında klasik edebi eserleri de içerir.

O'Reilly Open Books   
Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.  

eScholarship Editions   
Yüzlerce akademik elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Artificial Intelligence     Konu: Fen Bilimleri + Mühendislik
Konu alanları; Yapay Zeka, İmalat Sanayi, Robotbilim ve Yöneylem araştırması.

Free Computer Books  Konu: Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği alanında e-kitapları kullanıma sunar.

American Mathematical Society : Mathematics Books Online   Konu: Matematik
AMS'nin kullanıma sunduğu Matematik konulu e-kitapları içerir.

   Cornell Univ. Library Math Book Collection   Konu: Matemati
550 bcivarında Matematik konulu tam metin kitap.   

Links to Mathematics Books Online   Konu: Matematik
Matematik konulu e-kitap sunan kaynak adreslerini içerir.

Cascadilla Proceedings Project    Konu: Dilbilim
Dilbilim alanında tam metin konferans tutanaklarını içerir.

Page By Page Books    Konu: Genel + Edebiyat + Klasikler
Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Authorama : Public Domain Books  Konu: Genel + Romanlar
Çeşitli yazarlara ait serbest erişimli roman türü eserler sunar.

Online Library of Literature  Konu: İngiliz Edebiyatı, Klasikler 
İngiliz Edebiyatına ait birçok klasik çalışmayı içerir.

The Complete Works of William Shakespeare  Konu: William Shakespeare

University of Virginia's E-Book LibraryKonu: Genel + Edebiyat + Tarih
İngiliz ve Amerikan edebiyatına ait eserler, tanınmış yazarların eserleri; Shakespeare, Afrikalı-Amerikalılara ilişkin dökümanlar, Amerika tarihi ve çocuk edebiyatı gibi konularda; 2,000'in üzerinde kitap kullanıma sunulmaktadır.

Gallica   Konu: Genel, Fransızca Çalışmalar
Bibliotheque Nationale de Francede bulunan ve dijitalleştirilmiş kitaplardan oluşan koleksiyon, esasen Fransızca çalışmaları içermektedir.

SESLİ KİTAPLAR  

LibriVox : Free Audio Books Konu: Genel + Edebiyat
Gutenberg: Audio Books Project    Konu: Genel + Edebiyat
Barnes & Noble Free Audio Books   Konu: Genel + Edebiyat

E-TEZLER     

Worldwide Electronic Theses and Dissertations Index    Konu: Çok Konulu
NDLTD : Networked Digital Library of Theses and Dissertations   
DART-Europe E-Theses Portal   
Theses Canada Portal   
Australian Digital Theses Program                                                     

British Library, ETHOS (Electronic Theses Online Service)   
T.C. Kükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi 
Florida State University Electronic Theses and Dissertations  
Massachusetts Institute of Technology Theses   
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center                            

The Pennsylvania State Univ.'s Electronic Theses and Dissert. Arch.     
Univ. of the Western Cape Electronic Thesis 
Univ. of Arizona E-Thesis & Dissertations 
Univ. of Waterloo E-Thesis  
Central European Univ. Thesis Collection                                        

University College London                  
Univ. of East Anglia Digital Theses  
Akdeniz Üniversitesi Tez Sorgulama Sistemi  
Anadolu Üniversitesi Tezleri 
Ankara Üniversitesi                                                                            

Atılım Üniversitesi Tezleri    
Bahçeşehir Üniversitesi  
Ege Üniversitesi                                                                                  

Gazi Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi  
Sabancı Üniversitesi                                                                               

Sakarya Üniversitesi   
Süleyman Demirel Üniversitesi Tezleri  
Trakya Üniversitesi                                                            

T.C. Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri     onu: Rekabet
T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Tezleri  Konu: Bankacılık ve Finans  
Tıpta Uzmanlık Tezleri – T.C. Hastahaneleri    Konu: Tıp

NADİR ESERLER & EL YAZMALARI   

The Digital Library of Illuminated Manuscripts        Konu: Genel
Rare Book Room     
Yale Univ., The Manuscripts and Archives Digital Images Database (MADID)  

Online Medieval and Classical Library (OMACL) Konu: Genel, Orta Çağ
Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts   Konu: Orta Çağ
Digital Scriptorium      Konu: Orta Çağ, Rönesans
Digital Medieval Manuscripts     Konu: Orta Çağ, Avrupa

Early Manuscripts at Oxford University    Konu: 9.-16. yy., Britanya
Greek and Latin Inscriptions   Konu: Yazıtlar, Kitabeler
Osmanlı-Türk El Yazmaları ve Nadir Eserler     Konu: Osmanlı-Türk Eserleri

E-SÖZLÜKLER & DİZİNLER

Oxford Dictionaries : Ask Oxford     
Oxford Advanced Learner's Dictionary   
Merriam-Webster Dictionary  
The Free Dictionary      
OneLook Dictionary Search                                                        

Your Dictionary.com   
NetLingo-Dictionary    
Thesaurus.com      
The Quotations Page 
Merriam-Webster Thesaurus   
Dictionary.com-Translator                                                          

Babylon : Free Online Dictionaries   Konu: Dil Sözlükleri
Cambridge Dictionaries Online    Konu: Genelİngilizce

Free Language Dictionaries  
 Online Language Dictionaries  
 OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary                                                                                                                                                                                        

Engineering Dictionary   Konu: Mühendislik, İngilizce
Free On-Line Dictionary of Computing (FOLDOC)   Konu: Bilgisayar Terimleri, İngilizce
The New Palgrave Dictionary of Economics Online  Konu: Ekonomi
Finance Glossary   Konu: Finans

Dictionary of Art Historians   Konu: Sanat Tarihçileri, İngilizce
Art & Architecture Thesaurus  Konu: Sanat + Mimarlık, İngilizce
EPA Glossary : Terms of Environment    Konu: Çevre, İngilizce
Environmental Chemistry.com  Konu: Çevre + Kimya, İngilizce

ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science    Konu: Kütüphanecilik, İngilizce                                                                                                                Ötüken Türkçe Sözlük    Konu: Türk Dili, Türkçe
Türk Dil Kurumu Sözlükleri      Konu: Türk Dili, Türkçe
Bilişim Sözlüğü     Konu: Enformatik, Türkçe

KISA ADLAR & KISALTMALAR-SÖZLÜKLERİ 

Abbreviations.com   Konu: Genel, İngilizce
BABEL: A Glossary of Comp. Oriented Abbr. & Acronyms   Konu: Bilgisayar Müh.
Acronym Finder                                                                          

E-ANSİKLOPEDİLER     

Encyberpedia  
Encyclopedia Smithsonian  
Encyclopedia.com 
Fact Monster Encyclopedia  
Information Please Encyclopedia                                                 

Wikipedia : The Free Encyclopedia       
Historic Events & Birthdates
Today in History                                                                           

Encyclopedia of Life   Konu: Genel + Yaşam Bilimleri
The Encyclopedia of Earth   Konu: Genel + Yer Bilimleri
Country Reports.Org   Konu: Ülke Profilleri
Encyclopedia Of Law & Economics  Konu: Hukuk + Ekonomi
Encyclopedia of Symbols    Konu: Semboller 

Art Encyclopedia  Konu: Sanatlar
PRIME : Platonoic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia      Konu: Matematik                                                                                                                     
Stanford Encyclopedia Of Philosophy Konu: Felsefe
Encyclopedia Mythica    Konu: Mitoloji + Halkbilimi + Din
Encyclopedia of Psychology     Konu: Psikoloji
Britannica  Konu: Genel, Çok Konulu

TAKVİMLER, KRONOLOJİLER & ÜLKE SAATLERİ
HABER ARAMA MOTORLARI    

Yahoo News  
World News   
BBC World News Service 
CNN.com World News                                                 

Reuters News                                                              

Anadolu Ajansı, Türkiye   Konu: Genel, Türkiye     
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)     Konu: Genel, KKTC   
Google News    Konu: Genel, Uluslararası 

E-GAZETELER  

World Newspapers    Konu: Genel  
US Newspaper List    Konu: Genel, ABD   

News and Newspapers Online    
Gazeteler.Net                                       

T.C. Resmi Gazete    Konu: Hukuk + Kanun, Türkiye
KKTC Gazeteleri      Konu: Genel, Kıbrıs, KKTC              

STANDARTLAR

NSSN : Search Engine for Global Standards    Konu: Genel, Uluslararası 
ANSI: American National Standards Institute  Konu: Standartlar, ABD
BSI : British Standards Institution    Konu: Standartlar, İngiltere
Canadian Standards Association      Konu: Standartlar, Kanada

European Standards Catalogue     Konu: Standartlar, AB
ILO, International Labour Standards     Konu: Standartlar, İş Gücü
Türk Standardları Enstitüsü (TSE)  Konu: Standartlar, Türkiye

International Organization For Standardization (ISO)   

BİYOGRAFİLER

Biography Center                                                          
Biography.com               
Who's Alive and Who's Dead                                   

Composers Index   Konu: Müzisyenler, Besteciler
Women's Biographies    Konu: Önemli Kadınlar
Nobel Prize Winners    Konu: Nobel Ödüllü Yazarlar
The Pulitzer Prize Winners   Konu: Pulitzer Ödüllü Yazarlar     

WritersNet : Writers, Editors, Agents, Publishers  Konu: Genel
Philosophers  Konu: Felsefe
Kim Kimdir    Konu: Genel, Türkiye
Biyografi.net    Konu: Genel, Türkiye
Biographical Dictionary    Konu: GenelÇok Konulu

İSTATİSTİKLER  

International Statistical Agencies       Konu: Genel, Uluslararası 
United Nations Statistics Division    Konu: Genel, Uluslararası 
International Monetary Fund       Konu: Ekonomi ve Finans, Uluslararası 
International Archive of Education Data    Konu: Eğitim, Uluslararası 

World Health Organization: Statistics   Konu: Sağlık, Uluslararası 
European Data Center : For Work and Welfare   Konu: İş Dünyası, Avrupa  
T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu     Konu: Genel, Türkiye

KILAVUZLAR & REHBERLER

Yahoo Directory of References   Konu: Genel, Çok Konulu
List of International Organizations                           

Academic360.com      Konu: Meslekler, Akademik
Academic360.com; akademik mesleklerle ilgili internet kaynaklarını listeleyen bir kılavuzdur.

Jobs.ac.uk   Konu: Meslekler, Akademik
Jobs.ac.uk; akademik mesleklerle ilgili olanakları tanıtan bir kılavuzdur.

DirectoryScience : The Comprehensive Science Directory       Konu: Fen Bilimleri  
Travel & Cultures Directory : National Geographic  Konu: Kültür, Uluslararası 
Science Search     Konu: Fen Bilimleri
TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı  Konu: Genel


BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR  

Google Scholar   Konu: Genel, Çok Konulu
Araştırma ile ilgili her konuda, hakemli bildiriler, tezler, kitaplar, özler ve teknik raporları da içeren bilimsel literatürü tarama olanağı sağlar. Akademik yayıncılar, mesleki dernekler, önbaskı koleksiyonları ve üniversitelerin web sitelerindeki makaleleri bulur. (Bulunan makale ve diğer dökümanların bir kısmına tam metin erişim sağlar)

E-Print Network     Konu: Fen Bilimleri
Kapsamında Fen Bilimleri ve Teknik alanlarda binlerce elektronik dokümanın bibliyografik kaydı bulunmaktadır. İçeriğindeki birçok kaynağa tam metin erişim de sağlamaktadır.

Milli Kütüphane / Bibliyografyalar   Konu: Genel, Türkiye
KKTC Milli Kütüphane Kıbrıs Koleksiyonu  Konu: Genel, KKTC
KKTC Milli Kütüphane Gazete Koleksiyonu     Konu: Genel, KKTC

ATLASLAR & HARİTALAR

Google Earth    Konu: Genel       
Historical Atlas     Konu: Tarih     

Map Finder     
All The World Maps   
National Geographic Maps  
Altapedia 
Flags of the World    
World Atlas  
World Sites Atlas                                                                         

PATENTLER  

Google Patents Search  
Free Patents Online  

US Patent and Trademark Office       Konu: Genel, ABD
CIPO : Canadian Intellectual Property Office  Konu: Genel, Kanada
European Patent Office      Konu: Genel, Avrupa
UK Patent Office      Konu: Genel, İngiltere
World Intellectual Property Organization      Konu: Genel, Uluslararası 
Türk Patent Enstitüsü      Konu: Genel, Türkiye

GÖRÜNTÜ – RESİM KOLEKSİYONLARI

Yahoo Image Search            
Fotosearch  
Library of Congress, Prints and Photographs Online Catalog    
Time & Life Pictures   
UNESCO Photobank Online Image Database 
 National Geographic Photography                                                 

Library of Congress, American Memory   Konu: Kültür-Tarih, Amerika
Image Collections and Online Art    Konu: Sanatlar,  Uluslararası 
Smithsonian Nat.  Air and Space Museum, Imagery Collections  Konu: Dünya, Gezegenler
Theatre Image Collections Online    Konu: Sahne Sanatları
Aart & Architecture Collections, Univ. of Oregon   Konu: Sanatlar +Mimarlık
Google Image Search     Konu: Genel


Free-Electoronic-Resources