Skip Navigation LinksPolicies

Politikalar

Elektronik Kaynaklar (Veritabanları)
Kütüphane Üyeliği
Kaynaklara Erişim ve Ödünç Verme
Kataloglama ve Raf Düzeni
Online Katalog Terminalleri Kullanım Politikası
Telif Hakları
Güvenlik
İnternet Kullanımı
Kullanıcı Eğitimi Rehberlik ve Talimatlar
Koleksiyon Geliştirme ve Bağış Kitaplar
Kütüphanelerarası Ödünç Alma
İşbirliği
Çalışma Mekanları

ELEKTRONİK KAYNAKLAR (VERİTABANLARI)            

Elektronik (Sayısal) Kütüphane kullanıcılarından, yayıncıların telif haklarına saygı   göstermeleri beklenmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)ile yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, elektronik ortamdaki tam metin bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde DAÜ Kütüphanesi`nin ilgili veritabanına erişimi kesilebilir. Veritabanlarından tam metin dergi indirme işlemi sadece eğitim amaçlı mümkündür. Ticari ve/veya  farklı birtakım amaçlar için bu imkân kullanılamaz. Elektronik kaynaklarımız esasen, online tam metin dergi erişimi ile bibliyografik bilgi erişimi sağlayan kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Elektronik kaynak seçiminde, fakülte ve bölümlerin istek, görüş ve önerileri esas kabul edilmektedir. Yaşadığımız teknolojik çağda her geçen gün elektronik kaynak formatları çeşitlenmekte ve çoğalmaktadır. Günümüz dünyasında bilginin süratle dijitalleşmesi (sayısallaşması) beraberinde elektronik kaynak seçiminde oldukça kapsamlı incelemeyi mecbur kılmaktadır. Bu sebeple, her tür bilgi materyalinin seçiminde olduğu gibi, elektronik kaynaklarda da kütüphaneci - akademisyen işbirliği tercih edilmektedir. Kütüphane olarak, özellikle süreli yayınlarda, bilgi materyali olarak elektronik ortamın basılı ortama göre daha fazla tercih edilir bir konuma gelmesini yerinde ve teknolojinin doğru kullanımı olarak yorumlamaktayız.     

KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ                                                        
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli; kayıt -başvuru- işlemlerini tamamlayıp kütüphane üyesi olabilirler. -Kütüphane üyeleri, kütüphaneden kitap ve benzeri materyalleri ödünç alma hakkına sahiptirler-.
Üyelik başvurusu için gereken 'üyelik kayıt formları' Kütüphane Dolaşım Masası'ndan / 1.kat temin edilebilir. Başvurular şahsen yapılmalıdır. Kayıt formunu kendi el yazınızla doldurup, imzalayıp; Dolaşım Masası'na iletmeniz gerekmektedir.  
Bilgi için; Dolaşım Masası, tel.:(0392) 630 2755, (0392) 630 2290 e-mail: semen.donerci@emu.edu.tr  

KAYNAKLARA ERİŞİM VE ÖDÜNÇ VERME                                           
Kütüphane koleksiyonumuz, üniversite personeli, öğrenci ve öğretim görevlileri yanında tüm halkımıza açıktır. Kitap ödünç alma hakkı, Kütüphane üyeleri -DAÜ öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel personeli-ile  sınırlandırılmıştır.
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileri, öğretim elemanları ve yönetsel personeli; kayıt -başvuru- işlemlerini tamamlayıp kütüphane üyesi olabilirler.       
Kitap ödünç alan üyelerimizden, ödünç alınan kitap / kitapları zamanında iade etmeleri ve ödünçleme sürecinde belirtilen kurallara uygun hareket etmeleri beklenmektedir. Bu sayede okuyucularımız, kütüphanemizin kitap dolaşım hizmetlerinin kaliteli ve işlevsel bir düzeyde yürütülmesine katkıda bulunacaklardır.
Toplumumuzun bilgi-kültür donanımının artmasına yardımcı olmak ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığını edindirmek amacı ile halkın kütüphane hizmetlerinden azami düzeyde faydalanabileceği imkânları, geliştirerek artırma hedefindeyiz. 

KATALOGLAMA VE RAF DÜZENİ (TASNİF SİSTEMİ)                     
Kütüphanemizde, tüm bilgi kaynakları bilimsel mesleki standart sistemlere dayalı olarak kataloglanmakta ve sınıflandırılmaktadır (Raf düzenlemesi). Kataloglama hizmetlerimizde, Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2 (Anglo American Cataloguing Rules 2), Sınıflama hizmetlerimizde de; Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification) kullanılmaktadır.

ONLINE KATALOG TERMİNALLERİ KULLANIM POLİTİKASI      
  Kütüphane Kataloğuna, kütüphane binasında 2. ve 3. katlarda kurulmuş Online Katalog Terminalleri vasıtası ile erişilebildiği gibi,kütüphane sayfasından da online katalog arama hizmetine ulaşılabilir.

 • Online Katalog Terminalleri (katalog arama bilgisayarları) kütüphane kaynaklarına erişim amaçlı sunulmaktadır, internet faaliyetlerı için kullanılamazlar.
 • USB  girişi -flash disk kullanımı- servis dışıdır.
 • Katalog arama sonuçlarınızı, katalog terminalleri ile; @emu.edu.truzantılı DAÜ e-posta adresinize gönderebilirsiniz.
 • Kütüphanenin internet ve bilgisayar hizmetlerinden yararlanmak için zemin katta bulunan; Online Veritabanları ve Görsel İşitsel Materyaller Bölümü'ne başvurunuz.

TELİF HAKLARI                                                                                                     
Kütüphanemiz, yazarların ve yayıncıların telif haklarına saygılıdır. Telif haklarına aykırı durumdaki dökümanları koleksiyonumuza katmamaya özen göstermekteyiz. Bunun yanı sıra koleksiyonumuzdaki herhangi bir eserin ticari gayelerle kopyalanarak çoğaltılması kesinlikle kurallarımıza aykırıdır. Veritabanlarımız sayesinde online tam metin dergi erişimlerinde de yayıncıların telif hakları bulunmaktadır. Kütüphanemizin ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve yayıncılar ile yaptığı lisans sözleşmesi gereği veritabanı kapsamındaki bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde kütüphanemizin ilgili veritabanına erişimi kesilebilecektir. 

GÜVENLİK                                                                                                                  
Kütüphaneye ait tüm araç-gereç ve bilgi kaynakları, elektronik güvenlik sistemi ve kamera desteği ile koruma altına alınmış olup, kütüphane mekanları güvenlik kameraları ile gözlenmektedir. Kütüphane materyallerinden faydalanan her birey yararlandığı materyali korumakla yükümlüdür. Kütüphane üyeleri ödünç aldıkları herhangi bir bilgi kaynağını, yıpratmadan ve/veya üzerine herhangi bir yazı yazmadan geri iade etmek zorundadırlar. Kütüphaneyi kullanan her bireyden, koleksiyonumuzun gelecek nesillere eksiksiz olarak sunulmasına imkân sağlayacak, duyarlı davranış ve sorumluluk bilinci beklenmektedir.
Kütüphane çıkış kapısında, kütüphane malzemesini korumak amacı ilegörevliler tarafından çanta ve benzeri eşyalarınızın kontrolü istendiğinde, lütfen, güvenlik amaçlı yapılan bu kontrollerde, çanta ve benzeri eşyalarınızı açarak görevlilere yardımcı olunuz.
DİKKAT: Ödünç alma işlemlerini kurallara uygun olarak tamamlamadan ve/veya izinsiz, hiçbir Kütüphane materyalini bina dışına çıkarmayınız. Ödünç alma işlemi kurallara uygun olarak tamamlanmamış ve/veya izinsiz, herhangi bir kütüphane materyalini bina dışına çıkarmak üzere tesbit edilen okuyuculara, Üniversite tarafından disiplin işlemleri uygulanabilir.

İNTERNET KULLANIMI                                                                                      
Okuyucularımız, eğitim ve araştırma amaçlı olmak kaydı ile internet kullanımına yönelik imkânlarımızdan faydalanabilmektedirler. Veritabanları ve Görsel İşitsel Materyaller Bölümü'nde yerleştirdiğimiz internet bağlantılı bilgisayarlar vasıtasıyla verdiğimiz  hizmetimizin esas amacı, elektronik kaynaklarımıza (Online Veritabanları, CD  rom, disket, vb.) erişimi sağlamak ve bu kaynakların kullanımına yönelik sürekli bir kullanıcı eğitimi gerçekleştirmektir. Kütüphane'nin diğer alanlarında da mevcut internet hizmetinden yararlanılabilir.

İnternet  & Bilgisayar Kullanım Politikasi
Kullanıcılar, aşağıdaki kuralları; okumak, anlamak ve uygulamakla sorumludurlar.

 • İnternet ve Bilgisayar hizmeti, eğitim ve araştırma amaçlı olarak sunulmaktadır.
 • İnternet ortamındaki bilgilerin, içeriği konusunda Kütüphane sorumlu değildir.
 • Bilgisayar kullanımı; "ilk gelen ilk kullanır" şeklindedir. Önceden ayırtma yapılmaz.
 • Kütüphane personeli gerekli gördüğünde, kullanıcıya İnternet ve Bilgisayar Kullanım Politikası'nı hatırlatarak müdahale edebilir.
 • Kütüphane bilgisayarları ile online sohbet yapılamaz ve bilgisayar oyunu oynanamaz.
 • Kullanıcılar lisans anlaşmaları ve telif hakları yasalarına aykırı uygulama yapamazlar.
 • Kullanıcılar, kaynak göstermeden çalışmalarına alıntı yapmamalıdırlar.
 • Kullanıcılar kişisel veri depolama alanlarına (CD, Disket vb.) veri indirirken olası bir arıza veya veri kaybı durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.
 • Kullanıcılar, bilgisayar teçhizatına veya yazılıma zarar vermemelidirler.
 • Kullanıcılar, isim, adres veya kredi kart bilgisi gibi özel bilgilerini, bilgisayar ve internet ortamında yazma konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Kişiler özel bilgilerini korumakla sorumludurlar. Kütüphane bu yönde sorumluluk kabul etmez.
 • Pornografik sayfalara giriş ve pornografik materyal izleme veya gönderme yasaktır.
 • Ticari amaçlı internet ve bilgisayar kullanımı kesinlikle yasaktır.

KULLANICI EĞİTİMİ, REHBERLİK VE TALİMATLAR                       
Okuyucularımızın kütüphane hizmetlerinden kolayca ve bilinçli olarak faydalanabilmeleri için kütüphanemizde, kullanıcı eğitimine yönelik programlar sunulmakta ve personel  desteği ile rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Sözkonusu hizmetlerimiz, yazılı talimatlarla ve web sayfamız aracılığı ile desteklenmektedir.

 KOLEKSİYON GELİŞTİRME VE BAĞIŞ KAYNAKLARI POLİTİKASI             
Doğu Akdeniz Üniversitesi Özay Oral Kütüphanesi, koleksiyonu ve bilgi hizmetleri sayesinde, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerle öğretim görevlilerimizin akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün DAÜ ailesi yanında halkın bilgi donanımının artmasına da katkıda bulunmak amacıyla görev yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda koleksiyonumuzun sürekli olarak zenginleşmesi ve güncellenmesi için; kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, e-kitap ve benzeri bilgi kaynaklarının teminine ilişkin, Müdürülüğümüzce yayın sağlama faaliyetleri sürdürülmektedir.  Bilgi kaynaklarının seçiminde esasen akademik birimlerimizin talep ve tavsiyeleri belirleyici olmaktadır. Kütüphane tarafından tespit edilen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için de yayın seçimi yapılmaktadır. Koleksiyona katılmak üzere seçilen bilgi kaynakları esasen satın alma yöntemi ile kütüphanemize sağlanmaktadır. Bunun yanında, "Bağış" veya "Devir" yöntemleri ile de koleksiyonumuza yayın sağlanmaktadır. 

Bağış Kaynaklar Değerlendirme Komisyonu:
Kütüphaneye bağış yapılan veya yapılması planlanan yayınlar (kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, vb.) Kütüphane Müdürlüğü tarafından oluşturulan 2 kişilik Bağış Kaynaklar Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve ilgili bağışların kabulü, bağışlayana iadesi, başka bir kuruma devredilmesi veya kütüphane kullanıcılarına armağan edilmesi gibi kararlar alınır. Komisyon gerektiğinde, bağış yapılmak istenen kaynaklarla ilgili olarak, bağış kabul edilmeden önce ön araştırma ve değerlendirme yapabilir. Komisyon üyeleri; Kütüphane Müdürü ile Kataloglama ve Sınıflama Birimi Kütüphanecisi'nden oluşur.
Bağış Kaynakları Değerlendirme Komisyonu, aşağıda belirtilen "Bağış Yayınları Değerlendirme Prensipleri" doğrultusunda bağışları inceleyerek kütüphane koleksiyonuna katılacak bağış kaynaklara karar verir.

Bağış Yayınları Değerlendirme Prensipleri:
Bağışlanan veya bağışlanması planlanan yayınların kütüphane koleksiyonuna kabulü ile ilgili ölçütler şunlardır:
1) Bağış yayınların koleksiyona kabul edilebilmesi için, konu ve dil olarak üniversitenin programlarına uyumlu ve araştırmacıları akademik, sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
2) Bağış yayınların fiziki durumu uygun olmalıdır. Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, aşırı yıpranmış yayınlar koleksiyona dahil edilmez.
3) Bağış yayınların koleksiyona kabul edilebilmesi için güncelliğini ve bilimsel değerini kaybetmemiş nitelikte olmalıdır. Özellikle Fen bilimleri konulu yayınlarda güncellik hususu ciddi önem arz eder.   
4) Posta yoluyla gelen bağış yayınlar da, Bağış Kaynaklar Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bağış Kaynaklar Değerlendirme Komisyonu tarafından koleksiyona eklenmesi uygun görülmeyen yayınlara yönelik olarak, aşağıda; "Kolesksiyona Eklenmesi Uygun Bulunmayan Yayınlarla İlgili Uygulamalar" başlığı altında açıklanan seçeneklerden biri uygulanır.
5) Dergi ve Gazete gibi süreli yayınlarda; yayını durmuş süreli yayınlar, kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlar (sayılar), mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar (sayılar) ve tek sayı süreli yayınlar koleksiyona dahil edilmez. Ancak Kütüphanenin Kıbrıs Gazeteleri Arşivi'ne eklenebilecek eksik sayı durumundaki gazeteler bağış kabul edilebilir.
6) Cilt bütünlüğü sağlanamayan ansiklopedi vb. çok ciltli eserler koleksiyona dahil edilmez.
7) Teksir, ders notları veya fotokopi ile çoğaltılmış özellikler gösteren ve/veya telif hakkı sorunu yaratacak yayınlar koleksiyona dahil edilmez. 
8) Gazetelerin hediye veya promosyon olarak dağıtım yaptıkları kitap ve yayınlar bağış olarak kabul edilmez.  
9) Bağış yapan kişi veya kurum adına kütüphane içerisinde bağışladığı kitapların toplandığı özel bir bölüm veya kitaplık açılmaz.
10) Korsan basım olduğuna kanaat getirilen yayınlar koleksiyona dahil edilmez. 
11) Genel ahlak kuralları ile bağdaşmayan yayınlar bağış olarak kabul edilmez.
12) Yargı kararı ile yasaklanmış olduğu bilinen yayın (lar) bağış olarak kabul edilmez. Kabul edilse bile, ileride yasaklanmış olduğu tespit edildiğinde veya kütüphaneye kabul edildikten sonra yasaklanırsa hemen demirbaştan iptal edilir ve raftan ayıklanır. Bu yönde yapılacak işlem (ler) Rektörlüğe de detaylı bir rapor ile sunulur.
13) Kütüphane koleksiyonunda prensip olarak aynı yayından üç adetten fazla bulundurulmamaktadır. Bu açıdan koleksiyonda ihtiyaç fazlası olacak yayınlar koleksiyona dahil edilmez. Yoğun kullanılan ders kitapları gibi yayınlarda komisyonun takdiri ile üç kopyadan fazla olacak bağış yayınlar koleksiyona kabul edilebilir.

Koleksiyona eklenmek üzere kabul edilen yayınlara yönelik olarak şu kuralar ve işlemler uygulanır:

 1. Koleksiyona eklenmek üzere kabul edilen yayınlar, Sağlama Birimi'nde kayıt altına alınır ve bu yayınların iç kapaklarına bağışlayan kisi veya kurumun ismini içerecek bağış mühürü vurulur,
 2. Bağışlayan kişi veya kuruma Kütüphane Müdürlüğünce teşekkur mektubu gönderilir,
 3. İlgili yayınlar gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından rafa yerleştirilerek kullancıların hizmetine sunulur,  
 4. Koleksiyona eklenmek üzere kabul edilen yayınların hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunulacağına Kütüphane Müdürlüğü karar verir.
 5. Koleksiyona eklenmek üzere kabul edilen bağış yayınların koleksiyona ne zaman ekleneceği veya hizmete ne zaman sunulacağı Kütüphane Müdürlüğü'nün kararına bağlıdır. 
 6. Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde koleksiyonun bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulmaz.
 7. Çeşitli nedenlerle kullanılma olasılığı kalmayan (yıpranmış, güncelliğini yitirmiş, bütünlüğü bozulmuş, vb.) bilgi kaynakları çeşitli zamanlarda seçilerek kütüphane koleksiyonundan ayıklanabilir. Bu kapsamda koleksiyona eklenmiş olan bağış yayınlar da gelecekte koleksiyondan ayıklanabilir.
 8. Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

Kolesksiyona Eklenmesi Uygun Bulunmayan Yayınlarla İlgili Uygulamalar:
Komisyon, bağış kabul edilen yayınlarla ilgili olarak gerekli incelemeyi yaptıktan sonra,  koleksiyona eklenmesini uygun görmediği yayınlar için şu seçenekleri uygulayabilir:
a) İlgili yayınlar veya bu yayınların bir kısmı bağışlayan kişi veya kuruma iade edilebilir,
b)İlgili yayınlar konu ve düzeylerine göre ayrılarak ihtiyaç duyan diğer kütüphane ve bilgi merkezlerine devredilebilir (üniversite kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, çocuk ve halk kütüphaneleri, vb.).
c) İlgili yayınlar ihtiyaç duyan kullanıcıların bireysel kullanımı için, kütüphane girişinde sergilenerek; "İsteyen Alabilir" (Take One) şeklinde kullanıcılara armağan edilebilir.
Herhangi bir kişi veya kurum Doğu Akdeniz Üniversitesi Özay Oral Kütüphanesi'ne yayın bağışında bulunduğunda (bulunacağında), kütüphanemizin bağış yayınlarla ilgili politikasını ve uygulamasını kabul etmiş sayılır. Buna ek olarak, bağış yapma niyetinde olan kişi veya kurumlar, kütüphanemizin bağış politikası ve uygulamalarımız hakkında olabildiğince bilgilendirilirler.  Bu kapsamda, bağış yapma niyetinde olan kişi veya kurumlara; değerlendirme neticesinde kütüphane koleksiyonuna kabul edilemeyecek olan bağış yayınların; bağışlayana iade edilebileceği, başka kütüphanelere devredilebileceği veya kütüphane kullanıcılarımıza armağan edilebileceği hususları özellikle açıklanır.

KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ ALMA                               
Kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan kitap ve/veya makalelerin, yurt içi veya yurt dışındaki  diğer bilgi merkezlerinden  sağlanması yolu ile de okuyucularımıza hizmet sunulmaktadır.
''Kütüphaneler arası Ödünçleme" hizmeti,  araştırmacılara, uzaktaki bilgiye olabildiğince hızlı ve kapsamlı erişim imkânı sağlayan bir süreçtir. Bu sebeple  "Kütüphaneler arası Ödünçleme" hizmetleri için, dünyadaki diğer bilgi merkezleri ile işbirliği yapmaya ve "bilginin paylaşılarak çoğalmasına" katkıda bulunmaya önem vermekteyiz.  
Kurumlar düzeyinde ve/veya kişisel olarak konu ile ilgili daha detaylı bilgi için iletişim adresi :   
e-mail : sevim.erol@emu.edu.tr          Tel.:   0392 630 1502

İŞBİRLİĞİ                                                                     
Kütüphanemiz bilimsel kalkınmayı evrensel bir kazanım olarak algıladığından, bilgi kuruluşları ile işbirliği yapmakta ve imkânlar dahilinde, kaynaklarını dünya ile paylaşmaktadır. İşbirliği sayesinde, Üniversitemizin yayınları dünyaya tanıtılırken, diğer bilgi kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına ulaşım da kolaylaşmaktadır.   

ÇALIŞMA MEKÂNLARI                                                                                       
Kütüphanemizin tüm alanlarında çalışma ortamları mevcuttur. Yaklaşık "1000" kişilik oturma kapasitesi ile Kütüphanemiz, her okuyucunun ihtiyaç duyduğunda, çalışma yapmak için uygun bir yer bulabilmesine imkân yaratmıştır. Tüm çalışma mekânlarında olabildiğince sessiz bir atmosfer tercih edilmektedir. Sesli grup çalışması veya bir başka şekilde bu atmosferi bozucu davranışlara Müdürlüğümüzce kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Kütüphanemizde sessizliği sağlamaya yönelik olarak anons sistemi kullanılmakta; bizzat gürültüye sebep olan kişilere gerektiğinde sözlü uyarılarda bulunulmakta ve uygun bölümlerde yazılı talimatlar kullanılmaktadır.

Çalışma Alanları Kullanım Kuralları:

 • Çalışma alanlarında, "yer tutma" yapılamaz. Çalışma masalarında, 30 dakikadan fazla sahipsiz bırakılan kişisel eşya, kitap veya herhangi bir malzeme  Kütüphane personelince toplanarak Danışma Masası'nda tutulabilecektir.
 • Kişisel eşyalar hiçbir zaman sahipsiz bırakılmamalıdır.
 • Kütüphane Müdürlüğü sahipsiz bırakılan kişisel eşyalarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Kişisel eşyalarla ilgili herhangi bir kayıp, hasar veya çalıntı durumunda Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.


DAÜ Web Siteleri