Skip Navigation LinksFloors---Location

Koleksiyon ve Yerleşim

Sanal Tur 

 Yerleşim

Zemin Kat
 • Giriş 
 • Danışma
 • Güvenlik 
 • Online Veritabanları ve Görsel -İşitsel Materyaller
 • Tez Koleksiyonu
 • Danışma ve Rezerv Kaynakları Bölümü
 • Süreli Yayınlar Bölümü
 • Çalışma Alanları
 • Oditoryum (Konferans Salonu)
 • Öğrenci Tuvaletleri
1. Kat
 • Ödünç Verme Bölümü (Dolaşım)
 • Fotokopi Odası ve Tarayıcı Hizmetleri
 • Çalışma Alanları
 • Görsel İşitsel Çalışma Salonu 
 • Sergi Salonu
 • Kütüphane Ofisleri
 • Öğrenci Tuvaletleri
2. Kat
 • Kitap Koleksiyonu (000-699)
 • Kütüphanelerarası Ödünç Alma Ofisi
 • Kıbrıs Köşesi 
 • Kıbrıs Gazeteleri Arşivi
 • Çalışma Alanları
3. Kat
 • Kitap Koleksiyonu (700-900)
 • Nevzat Karagil Koleksiyonu
 • Sesiz Çalışma Odası
 • Çalışma Alanları

 Fotoğraf Galerisi

 

DAÜ Web Siteleri