Skip Navigation LinksHistory

Kütüphane Tarihi

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin temelini oluşturan Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1979 yılında kurulmuştur. Ayni dönemde Kütüphanemiz, mütevazi şartlarda müstakil bir mekânda faaliyete geçmiştir. 1986 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile söz konusu Enstitü, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne dönüşürken Kütüphanemiz de birtakım ilerlemelere rağmen, mütevazi denebilecek şartlarda hizmetine devam etmiştir. İlgili dönemde, DAÜ'nün büyük bir hızla gelişmeye başlaması ile, Kütüphane hizmetlerinin daha uygun bir mekânda  yürütülmesine karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Kütüphanemiz, 1989 yılında, yapımı tamamlanan Hazırlık Okulu binasının  üst katında 790 m2lik  yeni mekânına taşınmıştır. Kitap sayımız, bu dönemde 10 binlere ulaşmış durumda idi. 1992 yılına gelindiğinde, süratle gelişmesini sürdüren DAÜ'nün ritmine uzun vadede de ayak uydurabilecek düzeyde modern bir kütüphane binasının projesi tamamlanmış ve inşasına başlanmıştır. 1993 yılında yeni binanın inşasının tamamlanması ile Kütüphanemiz, şu anki 6,600 m²lik binasına taşınmıştır. Tam donanımlı yeni bir binada hizmete başlayan ve beraberinde otomasyona da geçen Kütüphanemiz, bu tarihten itibaren sürekli bir gelişme, modernleşme ve büyüme sürecine girmiştir. 

1993 yılından itibaren bilgisayar donanımı ve uygun mekânlar sayesinde kütüphanemizde, basılı materyaller yanında elektronik bilgi kaynaklarına da yönelim başlamıştır. 1994 yılında CD ROM ve online veritabanları seçilip bu alanda koleksiyon oluşturulmaya girişilmiştir. Kütüphanemizin kitap koleksiyonu sürekli genişlemiş, ve 1997'ye gelindiğinde sayı artık 50 binlere ulaşmıştır. O günlerde merhum Sayın Nevzat Karagil özel koleksiyonunu kütüphanemize bağışlamıştır. 7 bin civarındaki bu koleksiyon "Nevzat Karagil Koleksiyonu" ismi ile ayrı bir alanda hizmete sunulmaktadır. 

Yine ayni dönem içinde kütüphanemizde "Müzik Dinleme Odası", yeni bir bölüm olarak  kurulmuştur. Esasen klasik müzik eserlerinden oluşan buradaki koleksiyonda yaklaşık 700 adet müzik CD'si bulunmaktadır. Kullanıcılar, bu bölümde bulunan kulaklıklı CD/kaset çalar ve DVD/VCD çalar aletleri vasıtasıyla müzik dinleyebilmekte ve film izleyebilmektedirler.  

1997 yılı sonlarında, Kütüphanemizde Avrupa Birliği'nin resmi yayınlarının toplanıp hizmete sunulduğu özel bir merkez kurulmuştur: "Avrupa Birliği Bilgi Merkezi" (European Information Centre) adlı  merkezde Avrupa Birliği'nin yayınladığı yıllıklar, raporlar, istatistiki bilgiler, standartlar, yasa metinleri ve süreli yayınlar bulunmaktadır. Merkez, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili araştırma yapan okuyucularımız için oldukça işlevsel bir kaynak durumundadır.  

2001 yılında Kütüphanemiz, Online Computer Library Center (OCLC)'in kurduğu dünyanın en büyük toplu katalog konsorsiyumu olan "OCLC WorldCat" veritabanı Türkiye Konsorsiyumu üyeliğine katılmıştır. Konsorsiyum çatısı altında, dünyaya Üniversitemize ve ülkemize ait yayınları tanıtırken beraberinde uluslararası standartlarda katalog hizmeti ve bu alanda uluslararası düzeyde mesleki işbirliği sağlamaktayız.     

Sistemli ve sürekli bir gelişme sürecini benimseyen Kütüphanemiz, 150,000  civarındaki kitap sayısı ve çeşitli formattaki bilgi kaynakları ile Üniversitemizin çağdaş ve öğrenci odaklı eğitim sürecinin etkin destekçisi olarak hizmetlerini sürdürmektedir.


DAÜ Web Siteleri