Misyon & Vizyon Demeci

Misyon

Kütüphanemiz; koleksiyonu ve bilgi hizmetleri sayesinde, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerle öğretim görevlilerimizin akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün DAÜ ailesi yanında halkın bilgi donanımının artmasına da katkıda bulunmak amacıyla görev yapmaktadır.  

Vizyon

Kütüphanemiz, Üniversitemizin etkin, çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının aktif destekçisi olup, bu yaklaşıma dayanan akademik sürecin vazgeçilmez unsuru olma rolünü, sürekli gelişmeyle ileriye taşıma hedefindedir. Kütüphanemiz, bilimsel araştırmaların niteliği ve niceliğinde önemli bir işleve sahip olmasından dolayı araştırma ve bilgiye erişim sürecinde öğrenci ve öğretim görevlilerine her türlü imkânı sağlamaya çalışmaktadır. Bilindiği gibi Üniversitemizin hedefinde  öğrencilerini sadece mesleğe değil, aynı zamanda hayata da hazırlamak vardır. Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenmiş, araştırmacı, bilgiden özgün bilgi üretebilen, duyarlı gençlerin yetiştirilebilmesi için Kütüphane olarak her türde ve içerikte bilgi kaynağının, sisteme dayalı bir ortamda öğrencilerimizle buluşmasını sağlamaya çalışmaktayız.

Kütüphanemiz  bilimsel  kalkınmayı  evrensel  bir  kazanım  olarak algıladığından, bilgi kuruluşları ile işbirliği yapmakta ve imkânlar dahilinde, kaynaklarını Dünya ile paylaşmaktadır. Bu işbirliği sayesinde, Üniversitemize ait yayınlar Dünyaya tanıtılırken, diğer bilgi kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına ulaşım da kolaylaşmaktadır.

Toplumumuzda gerek bilginin gerekse okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığının edinilmesi amacıyla Kütüphane koleksiyonumuz, DAÜ ailesinin yanında bütün halkımıza da sunulmaktadır.

Kalitede zirveye ulaşma hedefini benimseyen Kütüphanemiz, uluslararası standartlara göre "güçlü ve ideal kütüphane" konumunda olmaya özen göstermektedir. Kütüphanemizin genel amacı, ülkenin ve bölgenin en iyi bilgi merkezlerinden birisi olmaktır.

İlkeler

DAÜ Kütüphanesi;

  • Üniversitemizin, eğitim-öğretim amaçlarına ulaşabilmesi için vazgeçilmez bir işleve sahiptir. Dolayısıyla Kütüphanemiz, sürekli gelişimi zorunlu görmektedir.
  • Esas hedef kitlesi olarak Üniversite'nin öğrenci ve öğretim görevlilerini kabul eder.
  • Koleksiyonunu, temel olarak Üniversite'nin ihtiyaç duyduğu bilgi kaynakları yönünde geliştirir.   
  • Üniversitemizdeki bilimsel araştırmalara ve bilgi okur yazarlığına özendirici faaliyetlere katkıda bulunur.  
  • Oluşturduğu DAÜ yayınları arşivini, okuyucularının hizmetine sunarken beraberinde diğer ülkelerdeki bilgi merkezlerine hem Ülkemizi hem de Üniversitemizi tanıtmak gibi önemli bir görevi de yerine getirir.
  • Hizmetlerinde mesleki standartlaşmayı savunur ve bunu bizzat geliştirerek uygular.
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini araştırarak misyonuna faydalı olacak teknolojik yenilikleri hem en üst düzeyde kütüphane hizmetlerinde kullanır hem de okuyucularına kullandırır.
  • Gerek ülkemizdeki gerekse yurtdışındaki kütüphanelerle işbirliği içindedir ve bu işbirliğini destekler.
  • Konsorsiyum çatıları altında hizmetlerde standartlaşmayı ve bilgi paylaşımını savunur ve buna bizzat katkıda bulunur.
  • Okuyucularına saygılıdır. Kurallarına ait uygulamalarda adaletli olmaya özen gösterir ve kurallar karşısında herkesi eşit kabul eder. Kuralları uygularken, okuyuculara imkânlar dahilinde her türlü yardımı sağlayabilecek inisiyatif ve esnekliğe sahiptir.  
  • Koleksiyonu, hizmetleri ve mesleki bilgi birikimi ile toplumsal gelişime destek olur.
  • Toplumun kültürel ve entellektüel bilgi zenginliğinin artması için  "Yaşam boyu öğrenme" alışkanlığını savunur ve toplumsal bilgi ihtiyacına bu açıdan yaklaşır. Bilgiye erişim hizmetlerini olabildiğince geniş kitlelere sunar.
  • Dil, din, ırk, meshep, siyasi görüş ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin herkese eşit mesafede durur.
  • Öğrenme ve fikir üretme özgürlüğüne inanır ve bu felsefeyi korur.

Mission---Vision