Elektronik Kütüphane ve Telif Hakları

TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans - EKUAL   Kullanım Hakları Sözleşmesi
ELEKTRONİK (SAYISAL) KÜTÜPHANE TELİF HAKLARI HAKKINDA BİLGİ

Lütfen Dikkat! Elektronik (Sayısal) Kütüphane kullanıcılarından, yayıncıların telif haklarına saygı   göstermeleri beklenmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, elektronik ortamdaki tam metin bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. (Bir derginin veya veritabanının tüm kayıtlarının aynı makinedan download edilmesi yasaktır.) Bu kurala uyulmadığı takdirde Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi`nin abonesi olduğu ilgili veritabanınına erişimi kesilebilir. Veritabanlarından tam metin dergi indirme işlemi sadece bireysel kullanım içindir. Ticari ve/veya  farklı birtakım amaçlar için kullanılamaz.

Online Veritabanları Kullanım Kuralları :
Bu kaynakların kullanımı DAÜ Fakülte üyeleri, öğrencileri ve personeli ile sınırlı olup, sadece kişisel araştırma yapmak ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Yerleşke dışından kullanılamaz. Veritabanlarının kullanım kuralları aşağıda sıralanmıştır.

YAPILABİLİR

  • Elektronik dergilerde bulunan makalelerden, kurallara uygun olarak,  basılı ve/veya elektronik kopya alınabilir. 
  • Veritabanları kişisel bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. 
  • Veritabanlarından alınan kopyalar yalnızca DAÜ içerisinde, DAÜ personeli, öğretim görevlileri ve öğrencileri ile paylaşılabilir.

 

YAPILAMAZ

  • Veritabanlarından, robot veya benzeri yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde, bir derginin veya veritabanının tüm kayıtlarının download edilmesi yasaktır. 
  • Veritabanının satılması, içeriğinin dağıtılması veya kar amaçlı kullanılması yasaktır. 
  • Veritabanından kopyalanan bilgilerin, EMU öğrenci, öğretim görevlisi ve personeli dışındaki kişilerle paylaşılması yasaktır. 
  • Veritabanlarından kopyalanan makalelerin, e-posta listeleri aracılığı ile  dağıtılması yasaktır. 
  • Veritabanlarında yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

 Digital-Copyright-Information